Als u google als zoekmachine op uw computer heeft ginstalleerd kunt u door ctrl F in te toetsen een trefwoord opgeven. De zoekfunctie zoekt op de website naar het opgegeven woord. Met het pijltje volgend gaat u naar de volgende vraag die het betreffende woord bevat. terug naar de index
mijn vraag is ik heb een bruine man putter op een agaat pop als er jongen komen . wat betekent zonen wildkleur pp Bruin x agaat geeft 50% Wildkleur/Bruin/Agaat
50% Bruine poppen

Zo een wildkleur man is dus dubbel split. Met een dergelijke man kan je met het nodige kwekersgeluk ook wel een Bruin-agaat pop kweken. één op 16 en ook een wildkleurige man die split is voor bruin-agaat ook één op 16, dus samen 32 jongen. Een dergelijke man noemt men ook wel passe partout vandaar PP
Hoe zie ik het verschil tussen een isabel man en vrouw ? Bij de man is het masker iets groter en komt voorbij het oog, mannen hebben vaak enkele gele pluimpjes op de borst en isabel poppen zijn meestel ietsje bruiner dan een isabel man. Maar het blijft moeilijk:-)
We gebruiken de naam isabel niet meer maar Bruin-agaat.
ik heb 4 sijzen geel van kleur met bruine pastelachtige vlekken. Ik weet niet hoe die kleur genoemd wordt maar laten we het houden op pastelachtigen. Maar hoe kan ik nu zien wat een man of een vrouw is of wordt. Drie hebben een donker bruin kapje op hun kop de
andere niet.Maar ze zingen allemaal uit volle borst waardoor ik weer begin te twijfelen. Kunt u mij zeggen hoe ik de mannen en de vrouwen kan onderscheiden.
De sijzen die jij omschrijft zijn dubbel faktorige pastellen. Dit wil zeggen dat de pastel faktor op beide chrosomen liggen. Behalve in een ei en zaadcel liggen de chrosomen altijd in paren de mens heeft 23 paar en de meeste vogels ongeveer 11 paar. Een paar daarvan bepaalt het geslacht bij de vogels is dat bij de man XX en bij de pop XY. Anders dan de klassieke kleuren ligt het gen, dit is onderdeel van een chrosoom, wat zorgt voor de reductiefaktor bij de sijs, dit noemen wij pastel, niet op een geslachtschrosoom maar op een autosomaal chrosoom. Ligt het pastel gen op één chrosoom van een paar dan noemen we dit enkelfatorige pastellen. Bij dit soort vogels kunnen we man en pop nog goed onderscheiden. Wanneer op beide chrosomen van een paar het pastel gen aanwezig is noemen we dit dubbelfaktorige vogels. Ook worden deze wel een overgoten genoemd. Overgoten bruin/agaten ( isabel) en bruinesijzen laten niet veel geslachts kenmerken
zien. Bij sommige vogels verdwijnt de tekening volledig en de mannen zijn dan vrijwel geheel geel. De poppen zijn veel witter en laten op de borst vooral wit zien. De vogels met een bruinkapje op de kop kunnen pastel bruin/agaten (isabel) mannen zijn of dubbelfakorige bruine mannen. De gehele gele vogel kan een dubbelfaktorige bruin/agaat zijn. Het zijn in ieder geval alle vier mannen.
ik heb 4 sijzen geel van kleur met bruine pastelachtige vlekken. Ik weet niet hoe die kleur genoemd wordt maar laten we het houden op pastelachtigen. Maar hoe kan ik nu zien wat een man of een vrouw is of wordt. Drie hebben een donker bruin kapje op hun kop de
andere niet.Maar ze zingen allemaal uit volle borst waardoor ik weer begin te twijfelen. Kunt u mij zeggen hoe ik de mannen en de vrouwen kan onderscheiden.
De sijzen die jij omschrijft zijn dubbel faktorige pastellen. Dit wil zeggen dat de pastel faktor op beide chrosomen liggen. Behalve in een ei en zaadcel liggen de chrosomen altijd in paren de mens heeft 23 paar en de meeste vogels ongeveer 11 paar. Een paar daarvan bepaalt het geslacht bij de vogels is dat bij de man XX en bij de pop XY. Anders dan de klassieke kleuren ligt het gen, dit is onderdeel van een chrosoom, wat zorgt voor de reductiefaktor bij de sijs, dit noemen wij pastel, niet op een geslachtschrosoom maar op een autosomaal chrosoom. Ligt het pastel gen op één chrosoom van een paar dan noemen we dit enkelfatorige pastellen. Bij dit soort vogels kunnen we man en pop nog goed onderscheiden. Wanneer op beide chrosomen van een paar het pastel gen aanwezig is noemen we dit dubbelfaktorige vogels. Ook worden deze wel een overgoten genoemd. Overgoten bruin/agaten ( isabel) en bruinesijzen laten niet veel geslachts kenmerken
zien. Bij sommige vogels verdwijnt de tekening volledig en de mannen zijn dan vrijwel geheel geel. De poppen zijn veel witter en laten op de borst vooral wit zien. De vogels met een bruinkapje op de kop kunnen pastel bruin/agaten (isabel) mannen zijn of dubbelfakorige bruine mannen. De gehele gele vogel kan een dubbelfaktorige bruin/agaat zijn. Het zijn in ieder geval alle vier mannen.
,ik heb een goudvinkman die split is voor bruinpastel, zijn zijn zonen dit nu ook? De mannen komen uit het volgende koppel;man wildkleur (split voor bruinpastel, pop is wildkleur)deze hebben 4 bruinpastel voort gebracht een aantal wildkleur(poppen)en mannen wildkleur.nu zou ik willen weten of deze ook split zijn? ivm koppelen of verkoop. De mannen die uit deze combinatie komen zijn niet split maar kans split ongeveer 50%
Graag had ik geweten wat de volgende combinaties geeft:
Witkop/agaat x agaat
Agaatwitkop x agaat
wildkl/witkop x agaat
widkl/witkop x witkop
Witkop x agaat
bruinwitkop x agaat/witkop
bruinwitkop x agaat
bruinwitkop x agaatwitkop
witkop/bruin x agaat/witkop
witkop/bruin x agaatwitkop
witkop/bruin x agaat
Klopt het als men 2 kleuren tegen elkaar zet, dat men dan kleinere vogels krijgt? En dat je een satinet man niet tegen een satinet pop mag zetten omdat de man niet goed zou zien en de pop niet goed zou kunnen bevruchten?
Witkop vererft rec, agaat en bruin geslachtsgebonden om witkoppen te kweken heb je vogels nodig die beide de witkopfactor bezitten echte witkop of witkop verervende vogels. Mutaties gekoppeld aan elkaar geeft niet per definitie kleinere vogels, alhoewel vogels met rode ogen best niet aan elkaar gekoppeld worden.
ik heb dit jaar een jonge man goudvink bruin pastel gekweekt kan ik die in 2009 op een bruin pastel pop zetten . ik hoor dat het beter is van niet.kwa kleur en groote van de vogel . het is mijn 2 de jaar dat ik kweek Als de oudervogels een goed formaat hebben kun je dat doen. Ik deed het zelf dit jaar met verschillende koppels, met prima resultaat.
Overigens wordt er veel beweerd over Eur. cult. vogels, zonder dat men een ervaring heeft of bewijzen ervan.
mijn vraag,wat is de vererving van een putter;agaat man maal agaat pop. (pop afkomstig uit eumo split satinet maal agaat). Agaat x agaat geeft allemaal agaat jongen. Uit welke combinatie dat de pop komt speelt geen rol als het om een geslachtsgebonden vererving gaat.
Ik kwam een site tegen over putters daar spreekt men over zilver izabel zilver agaat en zilver bruin .ik had hier nog niet van gehoord is er iemand die hier meer over weet Zilver bestaat niet meer in de vogelliefhebberij, vroeger gebruikte men deze benaming in de kleurkanarie wereld: zilver agaat is nu agaat wit. Bij putters is er nog geen wit factor.
ik heb een vraag ik wil dit jaar bastaard kweken groenling-goudvink waar moet ik rekening mee houden op internet niets gevonden
nvg tom
Je neemt er wel een moeilijke combinatie uit hoor, maar als het lukt, het zijn prachtige bastaarden. Ik zou daarvoor een bruine of een bruin-agaat groenvink man nemen dan zijn ook de poppen heel mooi, de mannen zijn altijd een streling voor het oog, wel geen kleurstof toedienen.
Probeer mijn boek "Kruisingen kweken en tentoonstellen" eens in te kijken. Daarin staat eigenlijk alles in wat je graag weet over de kweek van bastaarden.
Hallo Andre, hallo mijn vraag was of dat bij sijzen de combinatie groenpastelxisabel of groenpastelxbruin een goede combinatie is of dat het een combinatie is die niet aan te raden is? De door jouw opgegeven combinatie kunnen wel maar zijn mijn inziens niet echt handig. Je kweekt alleen wildkleur en pastel splitmannen bruin en isabel ( nieuwe benaming is bruin/agaat) en wildkleur en pastel poppen.De groenpastelman van de combinatie groenpastel x isabel ( nieuwe benaming is bruin/agaat) moet weinig bruinbezit hebben en moet zo bleek mogelijk, dus zo min mogelijk geel, zijn. De man van de combinatie met de bruine pop moet juist zoveel mogelijk bruinbezit hebben. Wanneer dit mogelijk is zou ik op de mutantpoppen een splitman of volle man van haar eigen kleur zetten. De pastelmannen zou ik combineren met een wildkleurpop.
kan ik een pastel barmsijs koppelen aan een geparelde en wat zijn de uitkomsten Ik zou deze 2 mutanten niet combineren met elkaar, aangezien de geparelde barmsijs een uiterst zeldzame mutant is en het beter is, als je deze mutatie bezit, deze vast te leggen. In eerste instantie zou ik via goede wildkleuren proberen een gezonde stam vogels te kweken. Bij voldoende vogels kun je eens besluiten om zo'n paring te gaan uitvoeren

De pastelfactor bij de barmsijs vererft slachtsgebonden en de geparelde vererft reccessief.

Als je dus een Pastel man paart aan een geparelde pop krijg je:

50% wildkeur mannen, die split zijn voor pastel en gepareld
50% pastel poppen, die split zijn voor gepareld.
De vraag luidt: ik zou graag willen weten hoe de vererving van de kobalt wildkleur is.en de kobalt bruin.en wanneer ik de vogels aan elkaar paar alvast bedankt.het betreft barmsijsen. De donkerfactor, voorheen kobalt, vererft dominant, je bent dus maar 1 vogel nodig om donkerfactorige barmsijzen te kweken, er bestaan dus geen split vogels.

De paring van Donkerfactor x Wildkleur of andersom geeft:

50% Donkerfactor, dit kunnen zowel mannen als poppen zijn.
50% Wildkleur, dit kunnen zowel mannen als poppen zijn.

Nu kun je deze donkerfactor ook kweken in Bruin en Agaat, dit zijn de combinaties die gevraagd worden.

Allebei de factoren, Bruin en Agaat, vererven geslachtsgebonden.

Als je in het bezit bent van donkerfactorige vogels en bruine vogels, dan is de snelste manier om donkerfactor bruin te kweken:

Bruin x Donkerfactor, uit deze paring krijg je:

Mannen:
25% Donkerfactor/Bruin
25% Wildkleur/Bruin

Poppen:
25% Donkerfactor Bruin
25% Bruin

Het voordeel van zo'n paring is dat je in het nest al kunt zien of de jongen poppen of mannen zijn, want bij de donkerfactor is het geslacht slechts te bepalen door DNA.

Hou wel de donkerfactor in de kleine barmsijs, want daar komt deze factor het beste tot z'n recht.
Kunnen jullie mij vertellen hoe de vererving van de bonte putter is Bonte putter, er is veel verschil tussen bonte vogels. Belangrijk om weten is of de putter bont geboren is, of hij plotseling bij het ruien bont werd. In het eerste geval is er veel kans dat het bont vererft, het komt er dan op aan om door kweek, tot meer bonte vogels te bekomen tot men bont x bont kan kweken. Zo kan je door selectie van de meest bonte vogels aan elkaar koppelen om tot volledig witte te komen. Maar de bonte kunnen ook dominant vererven zoals bij de witkeel die enkel factorig dominant bont zijn. Twee witkeel putters gekoppeld aan elkaar dan komen er naast witkeel, gewone wildkleurige uit, maar ook volledig witte putters.

Maar een gewone wildkleurige vogel die in de rui enkele witte veren krijgt, zal die bonte veren niet kunnen oververerven in zijn nakomelingen, zulke vogels noemt men kleurafwijking. Als een dergelijke vogel zijn normaal verenpak terug krijgt spreekt men van een modificatie.
wat krijg je als je een isabel barmsijsman koppelt aan een wildkleurpop?krijg je dan ook passpartoumannen? De mutatiecombinatie Bruin-Agaat, voorheen Isabel, vererft geslachtsgebonden, dus uit de combinatie:

Bruin-Agaat (Isabel) x Wildkleur krijg je:

Wildkleur mannen, split voor Bruin-Agaat (Isabel) Bruin-Agaat (Isabel) poppen.

Je krijgt uit deze combinatiekrijg geen zgn. Passpartou mannen. Deze krijg je als je Agaat met Bruin paart.
Ik heb een agaat groenling man en een agaat-bruin (isabel) groenling pop. Als ik deze koppel, wat voor jonge vogels krijg ik uit deze combinatie ? En indien de man bruin-agaat is en de pop agaat ? Uit de combinatie Agaat x Bruin-Agaat dan zijn de mannen Agaat split Bruin-Agaat en de poppen Agaat En uit de combinatie Bruin-Agaat x Agaat dan zijn de zonen Agaat split Bruin-Agaat en de dochters zijn Bruin-Agaat.
Hallo ik heb een zwarte goudvinkman, dwz dat denk ik omdat deze helemaal zwart is op het rugdek en een rode borst heeft. het is een jong van wildkleur split pastel x pastel. Zo nu en dan komt het voor dat een donkere of gedeeltelijk donkere goudvink opduikt. Vaak verdwijnt dit geheel of gedeeltelijk bij de volgende rui. Tot nu toe is het nog niet erfelijk geblekeken, zodat we moeten spreken van een modificatie en niet van een mutatie. Het zal toeval zijn dat deze vogel uit pastellen is geboren.
Als ik een kleine barmsijs man split voor bruin op een donkerfactorige pop zet wat is dan de uitkomst betreft de jongen ?.

De mutatie's vererven:

Bruin = Geslachtsgebonden
Donkerfactor = Dominant

Wildkleur/Bruin x Donkerfactor geeft:

Mannen:

12,5 % Wildkleur/Bruin
12,5% Wildkleur
12,5% Donkerfactor/Bruin
12,5% Donkerfactor

Poppen:

12,5% Wildkleur
12,5% Donkerfactor
12,5% Bruin
12,5% Donkerfactor Bruin

Bij de Wildkleur en Donkerfactorige mannen kun je uiterlijk niet zien of ze split zijn, door proefparingen kom je er achter of ze split zijn, deze mannen worden ook wel "kans" split genoemd. Hoop dat je wat hebt aan het bovenstaande.

Wat moet ik me voorstellen bij een donkerfactor\"isabel\" barmsijs? (deze benaming las ik tussen een van de vogelvragen)en ik heb een donkerfaktor barmsijs man maar deze is volgens mij een fractie lichter dan de standaard,heeft deze iets lichter nog een andere benaming hierdoor en is deze vogel geschikt om daar verder kobalt barmsijsjes mee te kweken,wat is de beste combinatie om donkerfaktor te kweken. De Donkerfactorige Bruin-Agaat (= Isabel) barmsijs is een mutatiecombinatie die niet bij de NBvV/SEC gevraagd wordt, deze mutatiecombinatie is slecht te herkennen, hij is moeilijk van de Bruin-Agaat barmsijs te onderscheiden en daarom wordt deze mutatiecombinatie niet gevraagd.

Jou "lichtere" variant van de Donkerfactorige Barmsijs is een zgn "enkelfactorige" Donkerfactorige Barmsijs, ik zou deze niet inzetten voor de kweek om Donkerfactorige barmsijsen te kweken die aan de standaard voldoen.

Het beste is een partner te gebruiken die voldoet aan de standaard, dus zo warm bruin mogelijk, met een goede regelmatige flankbestreping.
Ik heb een kruising getrokken uit een sijs x barmsijs. Het is volgens mij een pop is deze vruchtbaar? herhaalde keren is getracht om met deze kruisingen te kweken maar het is nog niet gelukt. Je hebt de vogel nu toch, je kan het wel proberen, misschien heb jij meer geluk:-) Normaal zijn kruisingen van vogels uit een verschillend genus niet vruchtbaar. Er is dus weinig kans op nafok.
dag heeren mijn vraag is voor mij belangrijk de kleur eumo.is dit wel en kleur.ik heb en pop eumo en de man is split.als ik en jong van deze ouders in breng voor en TT moet dat dan onder de kleur eumo.graag u hulp hier

De kleur eumo bij de putter blijkt na onderzoek, zie ook het artikel in het laatste clubblad van de S.E.C., geen eumo te zijn maar een mutatie die genetisch ligt tussen statinet en agaat. Rien Pieters gaf begin deze eeuw al aan dat de naam eumo niet klopte en noemde deze kleur aganet. eind vorig jaar werd binnen de I.S.E.C. gekozen voor de kleurnaam Aminet.

Uit het aminet putter paar van jouw komen 50 % wildkleurpoppen
50 %
aminetpoppen
50 %
mannen aminet
50 %
mannen split aminet

Welke jongen krijgt men als men een grijskopputter man tegen een Siberische putter pop zet. Of heeft dit geen zin Dit is een zeer af te raden combinatie, de jongen hebben geen enkele waarde ook niet als kruising want ze worden niet aanvaard als tentoonstelling vogel. Probeer beter aan een grijskop putterpop te komen die kweek is echt de moeite waard.
kan een bloemputter man bruin vertonen op het vleugeldek?hoe zie je bij een major pastel man het verschil tussen man en pop heb namelijk een \"man\" met geel op de vleugels en lichte snorhaartjes!! Normaal gezien heeft een man putter geen bruin op de kleine vleugeldekveren. Bij putters is en blijft het soms moeilijk om de mannen van de poppen te onderscheiden, voor een pastelman is het normaal dat die lichte snorhaartjes heeft.
Jonge mezen die komen uit een Azuurmees man X Pimpelmees pop de zogeheten Pleskesmees, zijn deze nakomelingen weer vruchtbaar? De Pleskesmees komt wel regelmatig in Oost Europa voor, met name in die gebieden waar Azuurmezen en Pimpelmezen samen voorkomen. De nakomelingen van de azuur x pimpelmees of omgekeerd zijn vruchtbaar. De azuur mees is igenlijk een Noord-Oostelijke pimpelmees. Ten Oosten van Moskou ligt het overgang gebied van de westelijkevorm, de pimpelmees, en de oostelijke soort, de azuurmees. Vooral in dit overgangsgebied komen gemengde paren voor. We zien een soortgelijke verschijnsel met de bonte en zwarte kraai.
De bonte is de oostelijke/zuid-oostelijke vorm van de zwartekraai. Rond Berlijn zien wel veel gemende paren bontekraai/zwartekraai. Deze jongen zijn vruchtbaar. Het is dan ook niet echt een andere soort maar een andere variëteit
Hallo mijn vraag is ik heb 2 jonge merels gepareld de vader is split voor gepareld en de moeder is gepareld kunnen deze jongen mannen en poppen zijn Ik weet niet precies hoe de mutatie Gepareld bij de Merel vererft, maar indien het een recessieve mutatie is, dan kunnen uit jou paring zowel mannen als poppen Gepareld komen, de wildkleuren zijn allen split voor Gepareld.

Vererft de mutatie geslachtsgebonden dan kun je uit jou paring ook mannen en poppen Gepareld krijgen en alleen de wildkleur mannen zijn dan split voor Gepareld, de poppen niet, deze zijn gewoon Wildkleur, bij een geslachtgebonden vererving kunnen de Wildkleur poppen nooit split zijn.
hallo,wat bedoeld u juist met pastel overgoten.is dat het zelfde als zilvervleugel Pastel overgoten is eigenlijk een verkeerde benaming deze vogels zijn eigenlijk grijsvleugels
Sinds begin dit jaar ben ik in het bezit van een koppel groenlingen. De pop had ik al en is wildkleur. De man heb ik in Maart gekocht en is isabel kleur. Als volgt ben ik gaan kweken met dit stel. De jonge vogels lijken allemaal op de man, isabel. Ik heb gelezen dat de jongen dus hun kleur vererven van het geslacht dat ze zijn. Zijn de jongen, omdat ze isabel zijn, dan ook altijd automatisch mannen? De Tc van de sec en kmv van de nbvv hebben de naam Isabel veranderd in Bruin-agaat,deze naam is tot stand gekomen omdat isabel een combinatie is van bruin en agaat. Uit een kweekoppel waarvan de man bruin-agaat is en de pop wildkleur, komen wildkleur mannen en deze zijn split voor bruin-agaat en de poppen zijn bruin-agaat. Je geeft aan dat de jonge vogels wat betreft kleur (bruin-agaat) op de man lijken dan zal dit betekenen dat je alleen poppen gekweekt hebt uit dit koppel.
Ik heb dit jaar van een koppel putters (man wildkleur split agaat, pop agaat) 1 nestje van 4 jongen groot gekregen. deze zijn nu bijna door de rui, en ze zijn allemaal wildkleurig en zoals het zich nu laat aanzien alle 4 poppen. was de man wel split ?. vererven deze jonge poppen agaat ? kunt u mij vertellen over ervaringen met 1 putterman en meerdere poppen. de vogels zitten in kweekrennen van 1 x2x3 mtr.
(br,xhgtxLngt.)

Theoretisch komen uit een split agaat man x een agaat pop 50 % agaat mannen,
50 % wildkleurmannen splitagaat 50 % agaatpoppen 50 % wildkleurpoppen.

Dat de vogels uit het koppel van jou alleen wildkleur jongen geven, wil niet zegen dat de man geen split voor agaat is. Bovenstaande uitkomsten zijn gemiddelden. Bij "slechts" vier jonge vogels kun je de pech hebben dat alle wildkleurig zijn. De poppen kunnen geen agaat vereven. Agaat is een recessief geslachtsgebonden vererving. De poppen tonen, bij deze vererving, hun kleur en zijn nooit split. De wildkleurmannen uit de genoemde combinatie zijn alle split. Het kan best dat je wel jong emannen hebt. In deze tijd van het jaar, wanneer de jongen niet goed uitgeruid zijn is het geslachtsverschil bij de putter nog niet goed te zien. In de vlucht zoals jij aangeeft kun één man bij 3 poppen plaatsen. Zelf ben ik hier geen voorstander van omdat er toch vaak verstoring optreedt. Vooral als de poppen niet gelijk gaan nestelen.

Hallo mij vraag is ik heb een majoor puter man split voor agaat en bruin gekoppeld aan een wildkleur pop uit deze combinatie heb ik
gekweekt een bruine agaat en drie wildkleuren mij vraag is zijn de wildkleuren split en waar voor? De bruine en de agaat zijn volgens mij twee poppen. Deze zelfde man heb ik gekoppeld aan een agaat pop daar uit heb ik drie agaaten en een bruine zijn deze agaaten ook split voor bruin en is de bruine een man of pop?

Je moet er niet aan twijfelen de bruine, agaat en bruinagaat zijn poppen de wildkleur mannen uit deze comlbinatie kunnen split zijn voor bruin en agaat maar het kunnen ook gewone zijn.

Uit de tweede combinatie is de bruine is zeker een pop de agaat mannen kunnen ook split zijn voor bruin

Wat is de uitkomst van: witstuitbarmsijs x wildkleur Uit je vraag maak ik op dat je denkt dat de witstuitbarmsijs een mutatie is van één van de barmsijs soorten. De witstuitbarmsijs is een op zich zelfstaande soort en moet zeker niet worden gekruist met een andere soorten. Doen we dit wel dan kweken we niet raszuivere witstuitbarmsijzen.
Ik heb twee koppels noordse goudvinken. 1 koppel heeft twee jongen , de andere drie. ze zijn twaalf dagen oud. een jong heeft een duidelijk afwijkende kleur. (veel lichter) mogelijk mutatie ? ouders zijn alle wildkleur. verder vraag ik mij af : kan ik al in een vroegtijdig stadium zien wat mannen zijn of poppen ? ,en hoelang moet ik pinkie,s doorvoeren? het eigen gemaakte eivoer nemen ze goed op ook zonder pinkie,s wel met kiemzaad. ja, dat is een mutatie, de man is split voor de mutatie. pinkys doorvoederen tot ze zelfstandig zijn, daarna mag, maar moet niet. Vroegtijdig herkennen is mogelijk maar je moet ervaring hebben en zeker ben je nooit.
Ik wil volgend jaar misschien pastel overgoten goudvinken gaan kopen, maar nu is mijn vraag hoe die vererven, ik weet dat het geslachtsgebonden is. Maar als ik een pastel overgoten man x wildkleur, krijg ik dan pastel poppen of pastel overgoten poppen ? en zijn de wildkleur mannen dan split pastel of split pastel overgoten ? Of krijg je pastel overgoten door alleen maar pastel x pastel te zetten? of een pastel x pastel over goten en omgekeerd ?
alvast bedankt voor uw reactie
Je krijgt inderdaag pastelovergoten poppen en splitten, kan zijn dat ze iets minder bleek zijn, maar dat hoeft niet perse. De splitten wel weer terug paren op overgoten poppen. Uit 2 pastellen kweek je geen overgoten. maar gewone pastellen. Uit 2 overgoten is alles overgoten.
ik heb een koppel blauwe sijzen en heb daar jongen uit ik wil je een foto laten zien van de sijzen zou je me kunnen vertellen of het blauwe sijzen zijn of hebben ze een andere naam want ik moet de zuivere naam weten voot de tt Je spreekt over "blauwe sijzen"maar deze naam is niet juist, toen enkele jaren geleden deze sijzen verschenen werden ze inderdaad blauw genoemd maar dit is veranderd in IVOOR. Op de foto is de sijs links een ivoor man en rechts is een wildkleur pop.
Waar aan kan ik zien hoe een majoor putter er uitziet, als ik hem kruis een agaat pop wat krijg ik voor kleur hebben de jongen? Als je een wildkleur man op een Agaat pop koppelt dan zullen de jongen allemaal wildkleur zijn en de mannen uit deze koppeling zijn dan split voor Agaat. Trouwens de SEC heeft een mooi boekje uitgebracht over de Putter en daar staat alles duidelijk omschreven.
Ik heb een Bruine man en een Ivoor pop, Die waren al gekopeld kan ik die bij elkaar houden? Of krijg ik dan rare kleurmutanten? Een bruine sijs man gekoppeld aan een ivoor sijspop is een prima combinatie. Tot nu toe heb ik nog geen bruin ivoor sijs gezien. De poppen uit de paring bruin x ivoor zijn bruin. De mannen zijn wildkleur split bruin en ivoor.
Ik merkte al dat mijn pasgeboren bruine putters rode ogen vertonen bij de geboorte. Welke andere kleurmutaties bij deze siberische putters vertonen andere kleuren ogen bij de geboorte, in tegenstelling met de zwarte ogen bij de wildkleuren? Wie kan mij een kleine isabel putter beschrijven? De Satinetten, Isabellen en alle ino kleurige vogels hebben afwijkende kleur ogen. Op de website van de SEC staan de standaardeisen van de putters vermeld,ook van de isabellen.
Ik: was laatst op vakantie en zag tot mijn grote verbazing een wit vogeltje voorbijkomen, het was een jong dier,want later bleek het gevoerd te worden door een van de ouders.(gewoon wildkleur) is dit speciaal of zie je dit meer,mijn vraag is waarom zie je dan niets aan de ouders ,en komt dit ook weer terug als deze vogel zelf jongen krijgt ????? heb het nagekeken op internet het is geen albino heggemus Het ontstaan van nieuwe kleurmutaties vindt niet alleen, bij vogels, in gevangenschap voor maar ook bij wildevogels. We zien bij enkele algemeen voorkomende soorten vogels, zoals de merel, huismus en kauw, spontaan mutatie ontstaan. Vaak zijn dit bruine of pastelfactorige mutanten. We zien in het leefgebied van de mutant jaar op jaar nieuwe mutanten. Vooral bij vogels en zoogdieren die niet of vrijwel niet worden gepredeerd een mutant zich in een bepaald biotoop zich kan handhaven. We zien in Noord holland witte egels, in Oost Nederland zwarte reeën en op diverse plaatsen mutatie merels. De witte, in het wildgeboren heggenmus, is dus normaal. Bij heggenmussen zie je vaker bruine en witte exemplaren. Ik weet niet hoe de vererving van de wittekleur is. Wanneer het een mutatie betreft een geen modificatie kun je ook in de toekomst witte heggenmussen verwachten.
Ik heb een vraag over kleurmutatie\'s bij groenlingen, ik zou willen weten wat de kleuren: Satinet, Isabel, Agaat, Cabaret,en eventuele andere mutatiekleuren zijn. ik heb namelijk een geel/witte groenling man meer geel dan wit (welke mutatiekleur is dit?) Tevens heb ik van deze man en een wildkleur pop een broedsel gehad van 4 eieren waarvan 3 wildkleur mannen (hun groen is wel valer) en één witte groenling met een bruine waas ik denk dat dat een pop is. wat voor kleurmutaties heb ik nu en de ma

De volgende kleur mutaties komen bij de groenling voor: Bruin Agaat Isabel ( dit is een combinatie van bruin en agaat ook tegenwoordig wel bruin/agaat genoemd) Satinet. Verder kennen we nog de pastelgroenling. Dit is geen kleurmutatie maar een reductiefactor. De cabaret is een andere benaming voor de kleine barmsijs en dit is geen kleurmutatie maar een soort vogel.

De kleur mutaties van de groenling vererven geslachtgebonden recessief. Het klopt dus dat de kleur afwijkende vogel een pop is.Uit deze combinatie zijn de mannen namelijk wildkleur en vereven de kleur van de vader en de jonge poppen hebben de kleur van de vader. De kleur van de man is zo als jij hen beschrijft een satinet. De vogel moet dan rode ogen hebben. De jonge wildkleurmannen zijn satinet verevend.

Ik heb 2 vragen: 1)Klopt het dat een raszuivere Wildkleur noordse goudvink zwarte poten moet hebben? 2)Heeft een bruine Noordse goudvinkman een lichte snavel en een pastel een zwarte snavel? Ik heb wkl vogels aangekocht die kennelijk na de 2e generatie andere
kleuren opleveren.

Het al dan niet donkere poten hebben, heeft niets te maken met raszuiver. Het is een standaardeis dat deze poten donker moeten zijn, zwart is echter niet haalbaar. De snavel en nagels zijn wel zwart.

Een bruine goudvink heeft een bruine snavel.
Een pastel goudvink heeft een antracietkleurige snavel.

De w.kl vogels zullen split zijn

Hallo mijn vraag is het volgende als ik een wildkleur barmsijs slit agaat man op een agaat pop zit wat is dan de uitkomst krijg ik dan ook agaat mannen of alleen wildkleur die split zijn voor agaat en de poppen zijn die wildkleur en agaat De agaatbarmsijs vererft recessief geslacht gebonden. Dit wil zeggen dat de wildlkeur dominant is ten opzichte van de agaat kleur. Wanneer een splitman agaat gekoppeld wordt aan een agaat pop is 50 % van de poppen wildkleur en 50 % agaat. Van de mannen is 50 % agaat 50 % split agaat.
Ik heb een df pastel x ef pastel gekoppeld daar kreeg ik verschillende kleurslagen uit waaronder 3stuks met geheel witte borst maar met gele vleugels en rug is grijs met geel mijn vraag is dus welke mutant is dit ik zelf denk een pastel ivoor Je geeft aan dat de bedoelde jonge sijzen uit een dubbelfactorige pastelsijs man en een enkel factorige pastelsijs pop komen. De helft van de jongen dragen tweekeer de pastelfactor, de pastelfactor bij de sijs vererft autosomaal dominant. De jonge dubbelfactorige poppen laten de kleur zien zo als jij je jongesijzen omschrijft. Ik denk dan ook dubbelfactorige poppen zijn.
zou u me misschien kunnen vertellen wat voor kleur (mutant) dit is . de ouders zijn beide noordse goudvinken. vader is wildkleur split voor bruin en pastel moeder wildkleur haar broer is wildkleur haar zus is bruin . ik hoop dat u me iets kunt vertellen ,wat zou ze eventueel bij verkoop moeten kosten. ik verkoop haar nog niet maar ben nieuwschierig. ik hoop dat de foto`s duidelijk genoeg zijn . ik heb ook info gevraagd via marktplaats maar daar vragen ze allleen maar wat ik er voor wil ontvangen . De vogel is een bonte pastel pop. Er is waarschijnlijk een modificatie opgetreden. De prijs is moeilijk te bepalen omdat dit geen gevraagde vogel is is. Wat de gek er voor geeft zou ik zeggen
Na het uitruien heb ik gemerkt dat er 1 man veel donkerder van kleur is. Wanneer men de vogel nader ziet bemerkt men dat hij aan het uiteinde van zijn pluimpjes zwart heeft. Zijn stuit die normaal wit moet zijn is bijna zwart. Het rood van zijn borst is donker en wordt donkerder naar onderaan. De Ouders zijn een bruinpastel en wildkleurige pop. De broers zijn alle normaal gekleurd. Mijn vraag is , is dit een mutatie of modificatie. Zou ik met deze vogel verder kweken of is deze mutatie niet echt de moeite. Er zijn vaker van dergelijke donkere vogels geweest, maar nooit is het erfelijk gebleken. De kans is groot dat het een modificatie is, maar wie weet ?
hallo ik had een vraag over de vererving van de groenpastel enkel factor x de bruinpastel enkel factor . wat voor kleur jongen komen hier uit? (Sijzen)

Wanneer je inzicht wilt krijgen in de uitkomst van paringen van kleurmutatie en mutatiecombinaties, moet je enig kennis hebben van de vererving. De wildkleur van de sijs domineert de klassieke kleuren deze zijn, bruin,agaat en isabel sinds kort bruin/agaat genoemd. Isabel is een combinatie van agaat en isabel vandaar deze nieuwe benaming. Al deze klassieke kleuren vererven geslachtsgebonden. De man kan wildkleur zijn en de klassieke kleur vereven. Dit zijn de zogenaamde split mannen. De poppen laten hun kleur zien en kunnen bij een geslachtsgebondenvereving nooit split zijn.

Bij de sijs vererft de pastelfactor dominant, er bestaan dan ook geen splitpastel sijzen. Een pastel sijs laat deze mutatie zien, de pastel factor
is er één die zorgt dat er een reductie in de kleur optreedt. Bij en ( groen) pastel sijsman gekoppeld aan een bruinpastelsijspop komen de
volgende jongen.

Alle mannen zijn bruin verervend. Van deze mannen is
50 % enkelfactorig pastel,
25 % is dubbelfactorig en
25 % bezit de pastelfactor niet, dus gewoon wildkleur.
Alle poppen zijn groen ( wildkleur)
50 % is enkelfactorig pastel,
25 % is dubbelfactorig pastel en
25 % bezit de pastel factor niet, dus gewoon wildkleur.

Ik kan een bruine pop en een wildkleur man kopen. Ik probeer nog wel te ruilen, maar wat zou ik als uitkomst krijgen als ik met deze vogels kweek. Of kan ik dit beter niet doen? Deze combinatie is niet echt verkeerd. Het hangt er van af wat je verder wilt. De mannen zijn wildkleur split bruin de poppen zijn wildkleur
Ik heb uit twee koppels goudvinken, beide wildkleur, twee pastelachtige mannen gekweekt. In eerste instantie vroeg ik me af hoe dit kon normaal zou je bij eventueel splitmannen pastelachtige poppen kunnen krijgen maar geen mannen. Na lang zoeken blijken het waarschijnlijk pastel topaas mannen te zijn, kan dit? De vogels hadden bij de geboorte lichte rode ogen en deze zijn nu donkerder geworden.Ook heb ik hieruit een pop gekweekt ook heel licht van kleur. Ik weet niet wat ik met de koppels moet i.v.m. de waarschijnlijk kanssplitmannen die hieruit geboren worden of heeft deze vererving ook iets met de poppen van doen?.Ook weet ik niet of deze vogels gewild zijn bij kwekers? Zelf vind ik het best mooie vogels.Het zijn allebei eigen mannen en ik heb ooit in het verleden 7 jaar geleden bruin en pastel gehad (van pastel nooit iets gekweekt van bruinpastel wel maar alleen kansssplitten) en dacht dat ik alles goed opgeschoond had. Zou jij de bijgevoegde foto's door kunnen sturen naar Jos Dircks (naam gekregen via email op een reactie op dezelfde vraag) voor zijn oordeel? Ik heb de foto's goed bekeken en het zijn topazen. De vererving van topaas is recessief. Het kan niet anders of jouw wildkleur vogels zijn split voor deze kleurslag. Het is zeker de moeite waard om deze vogels aan te houden en verder mee te kweken.
Wat is de vererving van agaat split voor eumo kans op satinet x agaat pop. Uit deze combinatie kan de volgende kleuren verwachten:
Agaat mannen en van deze mannen kunnen er een aantal kans split zijn voor aganet(eumo) en Agaat poppen. En aganet (eumo poppen,mocht de man inderdaad split zijn voor satinet dan kan je ook satinet poppen verwachten. De naam eumo is veranderd in Aganet.
wat ik kan verwachten in het nest als ik een wildkleurman/bruinpastelen, geel koppel met een wildkleur pop (goudvinken) Deze combinatie is af te raden omdat alle jongen kanssplit vogels zijn. 1 op de vier vogels is een bruinpastel pop, deze is dan kanssplit geel. De rest is w.kl. De w.kl. mannen zijn kanssplit geel en kanssplit bruinpastel. De w.kl poppen zijn kanssplit geel
Ik heb een kobalt man en een bruin verervend kobalt popje.Mag ik die vogels samen zetten? Heb ik dan steeds kobalts? Moet een popje ook steeds de man zien tijdens het broeden,of mag ze indien nodig alleen? Kweekt een popje de jongen alleen op?

De kobalt barmsijs, nu donkerfactorig genoemd omdat kobalt een verkeerde benaming is kobalt is namelijk grijs/blauw, vererft autosomaal
dominant. Je kunt dus nooit een split kobalt=donkerfactorige barmsijs hebben. Wat wel kan dat de bruine pop een enkelfactorige vogel is. Deze is minder donker dan wanneer de vogel dubbelfactorig is. Dit wil zeggen dat de factor dubbel aanwezig of anders gezegd op beide chromosomen ligt. Wanneer je een enkel donkerfactorige barmsijs koppelt aan een anders gekleurde barmsijs dan zijn 50 % van de mannen en poppen enkel donkerfactorig.

Barmsijzmannen zijn meestal goede vaders en verstoren het broedproces vrijwel nooit. Wanneer je de man bij de pop weghaalt hoeft de pop de man niet te zien. Heel enkel loopt de pop van de eieren af als de man blijft roepen. Plaatst de man dan in het gezichtsveld van de pop. De pop is prima instaat de jongen alleen op te voeden. Je kunt ook prima wisselbroed toepassen. Een enkelfactorige barmsijs kan ook goed aan een dubbelfactorige gekoppeld worden.

Ik heb een vraag over de verervig van de volgende combinatie wildkleur man split bruinpastel/topaas tegen een pop pasteltopaas (goudvinken)

Uit de combinatie wildkleur/bruinpasteltopaas X pasteltopaas komt

25 % van de poppen is bruinpastel split topaas, 25 % bruinpasteltopaas
25 % van de poppen is wildkleur split topaas, 25 % topaas.
25 % van de mannen is pastel split topaas, 25 % pasteltopaas.
25 % van de mannen is wilkleur split topaas en split pastel., 25 % topaas split pastel.

Aan welk type kanarie (kleur, agaat....) kan je het best de grote barmsijs koppelen om de mooiste kruisingen te bekomen, en misschien een kleine beschrijving van de te verwachten resultaten. Een rood gepigmenteerde kanarie pop bv:agaat met rood ,zwart met rood ,bruin met rood komen hiervoor in aanmerking. Deze kanariepoppen moet kort gedrongen zijn en zeker een goede bestreping laten zien in zowel rug en flanken. Wat zeker belangrijk is dat de poppen een goede gesloten bevedering bezitten. Als het je lukt met deze kruising, dan kan je het beste van af de eerste dag als de jongen in het nest liggen een rode kleurstof toedienen aan het drinkwater(1 gram cantaxanthine per liter drinkwater) anders onstaat er bij de jongen een"koude"kleur.
Ik heb een Isabel kobalt barmsijs pop, nu wil ik deze tegen een bruine man of een wildkleur man zetten. Kunt u mij van allebei de mannen de uitkomst geven van de jonge die er zullen komen? Uit de combinatie Wildkleur x Donkerfactorig bruin-agaat kan je verwachten:

Wildkleur mannen split bruin-agaat
Donkerfactorige mannen Wildkleur poppen
Donkerfactorige poppen

en uit de combinatieBruin x Donkerfactorige bruin-agaat kan je
verwachten:

Bruine mannen split bruin-agaat
Donkerfactorige bruine mannen
Bruine poppen
Donkerfactorige bruine poppen

De naam Isabel is trouwens veranderd Bruin-Agaat en de naam kobalt is veranderd in donkerfactorig , het zal wel even wennen zijn maar dit is de juiste benaming.
Hallo ik wil een enkelfactor groene sijs x een ivoorsijs doen. Wat voor jongen komen hier uit?

Uit de combinatie patelsijsman x ivoor krijg je:

Pastelmannen split ivoor
Wildkleurmannen splitivoor
Pastelpoppen
wildkleurpoppen

Mijn vraag is de volgende. Wat voor een kweekresultaat krijg ik als ik een groenling man wildkleur split voor satinet, kans split isabel koppel met een isabel pop. Uit deze combinatie krijg je:

satinetpoppen
wildkleurpoppen
wildkleurmannen isabel verervend
wildkleurmannen satinet en isabel verervend

Als de man ook split isabel is krijg je:

isabelpoppen
satinetpoppen
wildkleurpoppen
wildkleurmannen isabel verevend
wildkleurmannen satinet en isabel verervend
isabelmannen
isabelmannen satinet verervend
wildkleurmannen
Kan iemand mij vertellen hoe de vererving is bij de ivoorsijs? De ivoor sijs vererft net zo als de isabel,bruin en agaat geslachtsgebonden recessief.
Wat is het kweekresultaat bij de sijs van de combinatie
groenpastel man x isabel pop ?
groenpastel man x bruin pop ?
groenpastel man x wildkleur pop ?
Uit een pastelman x een isabel pop komen.
Wildkleurmannen isabel verervend
Pastelmannen isabel verervend.
Pastelpoppen
Wildkleurpoppen.

Pastelman x bruinepop komen.
Wildkleurmannen bruin verervend.
Pastelmannen bruin verervend.
Pastelpoppen.
Wildkleurpoppen.

Pastelman x wildkleurpop.
Wildkleurmannen.
Pastelmannen.
Pastelpoppen.
Wildkleurpoppen.
De vraag luidt: ik heb een wildkleur mansijs komt uit eem wildkleurman + isabelpop. Wat voor kleur geeft deze verder De wildkleurman is split voor isabel, dit wil zeggen dat hij isabel vererft. Je kunt de man het best aan een isabel pop koppelen. Uit deze combinatie krijg je 50 % wildkleurpoppen, 50 % isabelpoppen, 50 % isabel mannen en 50 % wildkleurmannen isabel verervend.
Wat voor jongen komen er als je spilt satinet kweekt met agaat putter pop. En kun je een eumo putter spilit satinet kweken met eumo pop putter. Wat voor jongen komen er als je spilt satinet kweekt met agaat putter pop. Hier uit komen agaat mannen en poppen en satinet poppen en wildkleur mannen en poppen

En kun je een eumo putter spilit satinet kweken met eumo pop putter Ja dat kan alleen zou ik zelf nooit mutant x mutant kweken te veel verlies in formaat en tekening of je moet beschikken over 2 hele goede vogels. dan kun je het een keer doen.

Ik wil graag mutatie major putters kweken maar hoe moet ik dat doen want heb gehoord dat bijvoorbeeld agaat x agaat niet werkt dan moet je split x wildkleur gebruiken maar zou er toch iets meer over willen weten welke pop of man ik waarvoor moet gebruiken want je kunt ook een putter kopen agaat split satinet maar wat houd het allemaal in en hoe de kweek ik hoor het graag

Bij het kweken van mutaties is het altijd beter om niet mutatie x mutatie te kweken want behalve de kleur verlies je ook vaak in formaat en tekening. Je kunt kweken met een volle mutatie man op een wildkleur pop dan zijn alle poppen de kleur van de vader en alle wildkleur mannen hieruit zijn split voor de kleur van de vader. Ook kun je een wildkleur split man gebruiken en die op en mutatie pop zetten je kweekt dan mutatie poppen en mannen en wildkleur mannen en poppen de wildkleur mannen zijn dan weer allemaal split vogels.

Als je een agaat man koopt die split satinet is en je die paart aan een wildkleur pop dan kweek je hier uit agaatpoppen en satinet poppen de
mannen die hieruit komen zijn wildkeur split voor agaat en kans split satinet. de kleuren agaat , bruin , pastel, isabel (bruin-agaat) satinet vererven geslacht gebonden het geen wil zeggen er zijn wel splitmannen maar nooit split poppen.
Wat voor jongen komen er als je spilt satinet kweekt met agaat putter pop. En kun je een eumo putter spilit satinet kweken met eumo pop putter. Wat voor jongen komen er als je spilt satinet kweekt met agaat putter pop. hier uit komen agaat mannen en poppen en satinet poppen. en wildkleur mannen en poppen

En kun je een eumo putter spilit satinet kweken met eumo pop putter
ja dat kan alleen zou ik zelf nooit mutant x mutant kweken te veel verlies in formaat en tekening of je moet beschikken over 2 hele goede vogels. dan kun je het een keer doen.
Mijn vraag is,waar herken je de eumo putter aan? en het verschil tussen de eumo en de agaat? Ik vind de twee nogal veel op elkaar lijken,en vindt het moeilijk om die twee uit elkaar te halen. Het is niet altijd even eenvoudig een eumo van een agaat te onderscheiden, als er meerdere vogels zijn dan is de eumo wel te onderscheiden van een agaat putter. Bij een eumo is het bruin nog wat meer aanwezig. De eumo heeft een warmere beigegrijze kleur op de mantel en op de borst. Een agaat heeft een grijsbeige kleur op de borst en rugdek. Bij de agaat wordt bijna alle bruine kleurstof uit de bevedering gehaald, het zwart wordt niet aan getast.Wanneer je een zuiver agaat en een eumo naast elkaar zet is het verschil duidelijk zichtbaar.
Kan u mij wat meer uitleg verschaffen in verband met de vererving bij de kweek met kobalt barmsijzen? Ik heb vernomen dat de kobalt dominant vererft, dus zijn er geen splitvogels voor kobalt, is dit juist? Wat zijn de uitkomsten van Kobalt x wildkleur; x bruin; x agaat; x isabel en omgekeerd? Is het juist dat de paring kobalt x kobalt minder sterke jongen geeft en eigenlijk niet zo geschikt is? De kobalt factor vererft inderdaad Dominant, wanneer een van de ouders kobalt is kweek je altijd kobalten zowel mannen als poppen en split vogels bestaan dus niet. Uit de paring kobalt x wildkleur of omgekeerd komen wildkleur mannen en poppen en kobalt mannen en poppen.

Uit de paring kobalt x bruine pop komen mannen wildkleur en kobalt alle 2 split voor bruin. en wildkleur poppen en kobalt poppen. Dit geldt ook voor de kleuren agaat en isabel .

Uit de paring van een bruine man x een kobalt pop. Alle poppen zijn bruin, gewoon bruin of bruin kobalt. De mannen zijn wildkleur of kobalt split voor bruin. Dit geldt ook voor de kleuren agaat en isabel. Alleen de kweek met de isabel is geen aanrader je krijgt dan erg grauwe vogels.

De paring kobalt x kobalt is toepasbaar maar let dan wel goed op het formaat van de vogels, de bevederingslengte en de tekening van de oude vogels want de tekening moet wel goed zichtbaar blijven.

Uit de paring kobalt x kobalt komen wildkleur, kobalt en dubbel factorige
kobalten.
Is Putter agaat * agaat een goede combinatie? Dit levert 100% agaten op, maar is de kwaliteit van de jongen goed of is het verstandiger met split * agaat te kweken? Uit de Paring agaat x agaat zijn alle jongen agaat. Als de vogels van goed formaat zijn kun je agaat x agaat kweken, maar vaak zie je dat de vogels in formaat en tekening terug lopen. Ik kweek liever met een splitvogel x een agaat pop of een agaat man x wildkleurpop

1 :Hoe groot is de kans op isabel jongen door een agaatvinkenman te koppelen aan een bruine pop? Is dit een aanvaardbare koppeling?
2: Wat kan ik best koppelen aan een dominant pastel pop.Daar mijn dominant pastelman is gestorven en ik geen vervanger meer vindt.

naar aanleiding van het antwoord van Piet de Dreu werd een vervolgvraag gesteld.

Hartelijk dank voor het antwoord
Toch heb ik hierover nog een probleem.
Uit mijn informatie van de kruising van agaat vink met bruine pop zegt men het volgende.
zonen:WILDKLEUR/AGAAT-BRUIN-isabel (pp) dochters: AGAAT
Wat betekend pas-partou eigenlijk?
Hopend op verdere uitleg en alvast heel erg bedank voor de degelijke beantwoording

Uit de paring agaat man x bruine pop komen nooit isabel vinken. De poppen zijn allemaal agaat en de mannen zijn wildkleur split agaat split bruin. uit zo'n man kunnen alleen isabel poppen komen indien er een crossingover plaats vindt.

Aan een dominant pastel pop kun je beste een wildkleur man paren je krijgt dan dominant pastel mannen en poppen.Met een pas-partou man bedoel ze een wildkleur man die zowel split is voor agaat als mede split voor bruin. waar uit je door een crossing over isabel poppen kunt kweken. Het zijn eigenlijk toverballen uit zo'n man weet je nooit welke kleur vogels er geboren zullen worden. Dit kunnen bruine zijn, agaten of isabelen.
ik wil groenlingen voor de tt gaan kweken en wil in de kleuren bruin en lutino mijn vraag is nu hoe kan ik deze kleuren
het beste kweken en wat krijg je als je lutino x bruin zet.
Om te beginnen bestaan er geen lutino groenlingen,dit zijn satinetten ! wel zijn er satinetten welke door selectie uiterlijk op lutino gelijken ,maar de onderdons blijft lichtbruin ,bij een lutino zou dit spierwit moeten zijn. Zowel de bruine als satinet vererven geslachtsgebonden recessief. Om goede bruinen te kweken,moet je al gelijk kwaliteit aanschaffen ,vele bruinen zijn te licht van kleur. Door een bruine man op een wildkleur pop (Schots type) te zetten kweek je al bruine poppen welke vaak al veel bruiner zijn,deze door selectie gekweekte Schotse groenlingen zijn over het algemeen veel te bruin voor wildkleuren zoals wij die vragen,maar zijn uitermate geschikt voor de bruin kweek,de jongen mannen zijn dan split voor bruin en ook geschikt voor verdere bruinkweek. Een kweker die er dit jaar erg goede in heeft is Jack Suikerbuik uit Steenbergen
Als ik een man split voor pastel overgoten aan een bruine pop paar, wat en met welke percentages is hier dan de uitkomst van. Hoe groot is de kans dat er een bruinpastel pop uitkomt. Bestaat er een bruinpastel overgoten pop? Is dit wel mogelijk als kleurslag? Pastelovergoten man X bruine pop:
Alle jonge mannen zijn wildkleur en split voor pastel en split voor bruin. Dubbelsplit dus. Alle jonge poppen zijn pastel.
De kans dat uit de paring een bruinpastel pop komt is 0. Wel kan uit de dubbelsplitmannen een bruinpasstel vallen via crossingover. Deze kans is echter klein.
Een bruinpastelovergoten pop behoort tot de mogelijkheden, ofschoon ik denk dat het geen aanrader is. De snelste en gemakkelijkste weg is dan om een overgoten man aan een bruinpastel pop te paren. Paar vervolgens de dubbelsplitmannen weer aan een overgoten pop. Paar de jonge bruinpastelpoppen weer aan een overgoten man. enz enz. Uiteindelijk zal er na selectie een bruinpastelovergoten pop ontstaan. Zorg dat je meerdere koppels opzet, zodat je vreemd bloed hebt. Maar nogmaals, vermoedelijk geen aanrader.
Uit een koppel baardmannetjes heb ik vier jongen gekweekt. Nu zit er een jonge man bij met lichtere slagpennen, lichtgrijs van kleur. Verder is de vogel normaal van kleur.
Komt dit meer voor?
Dit komt wel meer dat er baardmannetjes in een nest zitten die afwijken van kleur , dit verschijnsel komt waarschijnlijk voort uit een voedsel tekort tijdens de groei. Wanneer de vogels een volledige rui door maken met goede voeding is de vogel weer normaal van kleur. Maar het blijft natuurlijk ook mogelijk dat er vroeg of laat kleurafwijkende vogels zullen ontstaan.
wat komt er bij een bruine barmsijsman * kobalt pop De donkerfactor (kobalt vererft) Dominant. de bruin factor geslacht gebonden. Dus uit de paring bruine man X donkerfactor ( Kobalt) pop . komen de volgende kleuren jongen:

Alle poppen zijn bruin hetzij gewoon bruin of donkerfactor (Kobalt ) bruin.
De mannen zijn of gewoon wildkleur split bruin. Of donkerfactor ( kobalt) split bruin.
Welke putters komen uit het volgende kweekkoppel.agaatman split satinet x isabelpop Uit deze combinatie komen agaat poppen en satinet poppen. Wildkleur mannen split isabel en kans split satinet. Agaat mannen split isabel kans split satinet.
Ik heb uit een pastelpop en een wildkleur/pastelman een ino-goudvinkman gekweekt. Komt dit vaker voor uit deze combinatie of is dit een toevalstreffer? Wat is uw kweekadvies met deze man om in de toekomst eventueel meer ino,s te kunnen kweken? Dit is waarschijnlijk een toevalstreffer, tenzij je de vogels bij een kweker hebt gekocht die "ook" ino's kweekt. Uit zijn kweekadministratie zou moeten blijken of het koppel van jou split is. Overigens heet deze mutatie niet meer ino, maar officieel topaas. Zowel de man als de pop zijn split topaas. De vererving is autosomaal recessief, m.a.w. ze vererven recessief. Weet je zeker dat de jonge vogel een gewone topaas is? Uit de combinatie kan namelijk ook een pasteltopaas
geboren worden. Het jeugdkleed van de topaas is grauwgrijs, dat van de pasteltopaas aanzienlijk bleker, meer naar het vuilwitte. Na de rui, en zeker bij de man, is het nog moeilijk te zien. Hier heb je dan veel ervaring voor nodig. Let dan op de kleur van de pennen en de kap. Wil je meer topaas kweken, ga je dan specialiseren. Je zult grote tegenslagen moeten kunnen verwerken. Omdat de jongen in het nest rode ogen hebben, sperren ze niet recht omhoog. Hierdoor zullen veel jongen het niet overleven. Het feit dat het jong groot is gekomen, bewijst dat de oude pop een goede pop is. Veel poppen brengen geen topaas groot. Wil je toch doorgaan?, dan is mijn advies: Laat het oude koppel samen en zet een w.kl. pop die split voor topaas is tegen de topaas man.
Ik kweek sinds enkele jaren goudvinken, waaronder veel mutaties. Dit seizoen heb ik ook de mutaties BRUIN en PASTEL gekoppeld, daaruit heb ik wildkleur mannen en bruine poppen.Nu luidt mijn vraag ivm.die mannen. Voor wat zijn die nu split? Ik dacht dat ze split waren voor bruin en pastel maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Inderdaad, ze zijn split voor bruin en split voor pastel, maar niet split voor bruinpastel. Hiervoor is een crossingover nodig.
Kunt U mij vertellen wat splitvogels nou precies zijn? Eenvoudig gezegd zijn splitvogels,vogels die andere kleuren bij zich hebben (in het genetisch materiaal), maar deze niet tonen. Bij verdere kweek hiermee kunnen deze wel verschijnen in het nageslacht.
Met vriendelijke groet.
Uit een agaat man isabelle pop groenvink heb ik reeds 5 jongen die witgeel zijn met rode ogen.is dit lutino of satinet? Vorig jaar heeft deze man met een agaatpop gekweekt en waren alle jongen agaat.

Ik vermoed dat dit poppen zullen zijn volgens de vererverings tabel maar welke mannen zet ik hier tegenover om split vogels te kweken om verder te kweken?
Gelet op de jonge vogels, zullen dit satinet poppen zijn en is de vader split hiervoor. De jongen mannen hieruit, ook die van vorig jaar zijn z.g kans splitten, 50% is split ,maar je kan dit niet zien. Je kan 1 keer de vader op een dochter zetten, anders moet je een split man aanschaffen, om bloed verwantschap te voorkomen Ook kan je een satinet pop ruilen voor een andere satinet pop en deze op de agaat man zetten welke split is voor satinet.
Ik ben beginnend kweker van vinken en heb de volgende kruising gedaan.MAN: dubbel split opaal /BRUIN x opaal pop.Resultaat 3 jongen, 2 opaal en 1 bruin. Het geslacht van de opalen kan dat een man of vrouw zijn? ik ? Wat kan de bruine zijn zowel man als pop ? De bruine moet een pop zijn omdat bruin geslacht gebonden vererft en gekweekt is uit een man die split is voor bruin.
De 2 andere opalen kunnen mannen of poppen zijn.

Kan bij de vererving van een isabel factor (hetzij afkomstig van man, hetzij van een pop) al crossing over plaatsvinden voor samensmelten van de mannelijke en vrouwelijk zaad/eicellen, zodat je een split bruine of agaat man kan krijgen.

Er wordt wel gezegd, dat bijv. bij de combinatie splitisabel man wildkl. x isabelpop de evt. bruine mannen, die daar uitkomen niet 100% zeker splitisabel zijn.

splitisabelman wildkl. x bruine pop: Hierbij kunnen 2 mannen uitkomen: wildkleur en bruin. Van deze bruinen wordt beweerd, dat ze niet 100% split isabel hoeven te zijn. Ik neem aan, dat de wildkleur 100% niet split is. Anders zou de bruine kleur tevoorschijn moeten komen.

Als dit waar is, wordt de agaat factor al afgesplitst bij de vorming van eicellen en zaadcellen. Research over Crossing over en de vorming van gameten (zaad/eicellen) leert ook, dat tijdens de speciale deling Meiose 1 en 2 tijdens nr.2 Crossing over plaatsvindt. Betekent dit einde van de theorie, dat bij samengestelde kleuren, die op een allel liggen nooit 100% splitgarantie gegeven kan worden?

Waar de crossing -over plaatsvindt weet ik ook niet voor 100% zeker, Volgens mij na het samensmelten van de eicellen.
De isabel is een bruin -agaat. Uit de paring wildkleur / split bruin -agaat (isabel x bruin -agaat (isabel) zijn alle jongen mannen 100% split voor de bruin -agaat (isabel), dit komt van de pop.
Wat er wel regelmatig gebeurt is dat er een terugtreding plaatsvindt dan heft de mutatie zichzelf weer op. Dit kan in feite net zo vaak gebeuren als het ontstaan van een mutant. Ik hoop jou hiermee voldoende beantwoord te hebben. Als advies zou ik ook Berend Bosch raadplegen,die is een expert op het gebied van de achtergronden van mutaties.
Graag zou ik weten welke mogelijkheden en percentages er uit een paring komen van een botvink opaal man, split voor bruin met een popje bruin, split voor opaal.. Uit de combinatie, een opaal man, split voor bruin met een bruine pop split voor opaal. komen bruine mannen en poppen die dan ook split zijn opaal. Er komen opaal mannen en poppen uit waarvan de mannen split zijn voor bruin en er komen bruin opaal mannen en poppen uit.
Ik ben zeer geintereseerd in groenlingen. Ik vind de bruine groenling prachtig. Mijn vraag is hoe ik deze het beste kan kweken. Daar bedoel ik mee, tegen welke kleurslag en wat is dan de uitkomst? De bruine groenling vererft geslachtsgebonden recessief,dit wil zeggen dat je wildkleur mannen kan hebben die hier split voor zijn en poppen altijd zijn wat ze laten zien.
Bruin x bruin geeft 100% jongen bruinen zowel mannen als poppen
bruin x wildkleur geeft wildkleur mannen split voor bruin en bruine poppen
wildkleur x bruin geeft wildkleur mannen split voor bruin en wildkleur poppen
wildkleur /split bruin x bruin geeft 25% wildkleur mannen split bruin 25% bruine mannen,25% wildkleur poppen en 25% bruine poppen
wildkleur/split bruin x wildkleur geeft 25% wildkleur mannen 25% wildkleur /split bruin mannen, 25% wildkleur pop en 25% bruine poppen
Mijn advies is wanneer je zelf je eigen gaat toeleggen op de bruine om er geen andere kleurslagen in te kweken, dan bruin en wildkleur.Deze wildkleuren mogen best veel bruin bezit tonen op de mantel /rugdek en flanken.
Ik heb een split lutino man (zeer goed te zien) waarmee kan ik deze het beste paren wildkleur agaat of bruin De lutino is in feite genetisch een satinet, door selectie kan je optisch een lutino kleurige groenling kweken, maar in de onderdons zal altijd nog rest pigment zichtbaar blijven, wat satinet verklaart. Om van deze vogel nu lutino kleurige vogels te kweken, kan men deze het beste paren x een agaat pop. Maar is de splitvogel een eigenkweek of is de kleur van de vader
bekend? Voor het zelfde geld is deze man meer geschikt voor de satinet lijn en dan kan deze split man beter tegen een bruine pop gezet worden! Uit beide paringen komen dan 25% satinet cq lutino poppen en de jonge mannen zijn alle wildkleur (of de man moet nog meer bij zich dragen) en hiervan is 25% split satinet, dit is niet zichtbaar in de meeste gevallen en dit noemt men kanssplitten
Ik ben niet zo thuis in vererving vandaar hier mijn vraag. Vorig jaar heb ik tijdens de kweek een koppel opnieuw moeten samenstellen omdat de beoogde man niet bevruchtte. Ik heb toen een man split voor pastel gekoppeld aan een bruine pop. Hieruit zijn splitmannen
gekomen. Deze mannen zijn vlgs mij split voor pastel en voor bruin (klopt dit?). Een van deze mannnen is nu gekoppeld aan weer een bruine pop. Kunt u mij vertellen wat de vererving nu is met de kanspercentages. Er zijn drie jongen geboren een heeft licht bruine dons, een is grijs en de andere ziet er uit als een wildkleur. Kan hieraan al gezien worden wat deze vogels zijn?
heel hartelijk dank voor de info.
Alle mannen zijn zeker split voor bruin. De helf is dubbelsplit. Betreffende man is zo'n dubbel split want er zijn bruine en pastel jongen. De pastel zijn zeker poppen. De bruine kunnen ook mannen zijn. De w.kl. mannen zijn zeker split bruin en omdat de vader ook split pastel is, is 50 % weer split pastel.
ik heb geprobeerd via het invulveld bij de vogelvragen een bijlage (met voorbereid "huiswerk") te verzenden. Dit lukt me niet. Toch heb ik een aantal vragen die overblijven wanneer ik de vereving bij de barmsijs probeer op te lijnen. Deze vragen heb ik verwerkt in het schema. Zou U bijgevoegd schema toch door kunnen spelen aan iemand die er verstand van heeft?

In de bijlage heb ik geprobeert de vererving zo compleet mogelijk te maken op basis van het door jouw aangeleverde schema. Hieronder antwoord op de andere gestelde vragen.

Bestaan er isabel mannen split voor bruin, agaat of wildkl ? Zo ja, hoe vererven die dan met wildkl, bruine, agaat of isabel poppen?
De isabel is een crossing –over tussen 2 geslachts gebonden recessief factoren (bruin en agaat factor),dus vandaar dat we deze nu bij de combinatie gaan noemen bruin –agaat het streepje - er tussen geef aan dat deze crossing –over al heeft plaats gevonden en is gelijk een ezelbruggetje om het aan te geven dat het hier om een crossing –over gaat,waar ook het - tussen staat. Een vogel kan NOOIT split zijn voor wat er al in zit, dus met andere woorden een bruin –agaat (isabel) kan nooit split zijn voor bruin ,agaat en ook niet voor wildkleur.
Wel kunnen zoals uit eerdere paar uitkomsten aan gegeven uit een bruin –agaat man, bruine ,agaat of wildkleur mannen komen,maar dit ligt louter aan wat voor pop je deze paart.
Bewust hebben we de naam isabel veranderd in bruin –agaat, hiermee geef je aan dat het om een mutatie combinatie gaat en geen primaire mutant en zo kan je ook in formule taal uit de uitkomsten komen!
Als er staat bruin /agaat of agaat /bruin,staat er gewoon dat deze split is voor de crossing –over bruin –agaat (isabel) Een wildkleur kan wel zowel split voor bruin als agaat zijn,uit deze mannen kan je bruin –agaat poppen kweken,maar dan moet wel de crossing –over plaats vinden,dit gebeurt niet altijd !!!

Zijn er paringen die je absoluut niet moet doen (jongen worden te zwak of zo?)? Zo ja, wat is dan de reden?
Zwakte van de jongen door mutaties is tot dusver niet gebleken. Wel kan door inteelt de jongen zwakker worden,maar dit zou ook al in een zuivere wildkleur lijn kunnen en heeft niets met de mutatie op zich te maken.

Wat is nu de beste wijze om aan isabel mannen te komen?
Zoal de uitkomsten al aan geven geef bruin –agaat x bruin –agaat 100% bruin –agaat jongen zowel mannen als poppen,om het formaat/type op peil te houden is het aan te bevelen om gebruik te maken van split vogels en kan men het beste een bruin/agaat(isabel)man x een bruin –agaat(isabel) pop zetten,hier komen ook 25% bruin –agaat mannen uit en deze zijn meestal het beste van kleur

Geparelde barmsijzen vereffen recessief t.o.v. de wildkleur. Ik neem aan dat het niet gewenst is om een geparelde met een bruine, agaat of isabel te paren?
De geparelde is zo ver als wij weten zo goed als verdwenen,. Als je er nog in bezit hebt, zouden wij graag dit vernemen ! Het beste komt deze tot zijn recht in de wildkleur, maar ook in combinatie met agaat moet dit nog duidelijk herkenbaar blijven !

Inmiddels zijn er ook andere kleurslagen (blauwe geloof ik). Hoe vererven deze en is het ook wederom niet gewenst om ze met andere kleurslagen te paren?
Blauwe barmsijzen bestaan nog niet, deze “”blauwe”” zou je kunnen herkennen omdat het rood geheel verdwenen is zowel op de schedel als in de borst bij de man,dit zou dan vermoedelijk grijsachtig worden.
Wat je waarschijnlijk bedoelt is de nieuwe donker factorige barmsijs, die nu nog kobalt genoemd wordt.
Deze mutant vererft Dominant en zorgt voor een vermeerdering van het melanine, waardoor de gehele vogel veel donkerder wordt helemaal wanneer deze donker factor dubbel aan wezig is. Deze nieuwe mutant is ook al in het bruin en agaat in gebracht, de donker factorige bruine is zonder meer een aanwinst in het agaat is het wat minder spectaculair.

Waar kan ik documentatie vinden/verkrijgen over vererving bij goudvinken, kanaries etc. Bestaan er boeken, waar te verkrijgen. Weet u ook een titel of een schrijver? Bestaat er cursusmateriaal van de NBvV of ABN? Is er een internetsite? Ik besef dat dit veel vragen zijn, maar zou u erg erkentelijk zijn voor een antwoord Er is een basis pakket algemene erfelijkheid verkrijgbaar bij de NBvV. Er worden in den lande ook regelmatig erfelijkheid curcessen gegeven. Er is een oude standaard en er wordt aan een nieuwe standaard gewerkt. Het kanarieboek van Herman Veerkamp is wat dat betreft nog steeds het beste. Ook in pietpraat van Jan Kuiper wordt de erfelijkheid behandeld. Het meest aktuele op dit gebied zeker voor beginners is het zebravinken boek van de NZC. Om dit te bestellen kan je bij de speciaalclubs kijken in Onze Vogels. O onze website worden regelmatig specifieke vragen over erfelijkheid behandeld. Kijk maar eens verder in het vragenarchief
Kan een wildkleur sijsman split isabel zijn? of kan een wildkleur sijsman nooit split isabel zijn, maar alleen Paspartout? Een wildkleursijs kan split voor isabel zijn. Wanneer een isabel man aan een wildkleurpop gekoppeld wordt of een isabelpop aan een wildkleur man zijn alle jongenmannen split voor isabel.
Ik heb in 2004 isabel sijzen gekweekt nu heb ik bijna witte sijzen erbij zitten man en pop als ik deze bij elkaar zet zouden dan ook witte sijzen eruit komen of bestaat dat niet. Het zijn wel vogels van het zelfde nest Wat betreft de gekweekte "witte sijzen" het volgende. Isabel sijspoppen kunnen veel geel in de borst tonen. De meeste sijspoppen laten nog te veel geel in de borst zien, dit geldt zowel voor de wildkleurals voor de mutanten. De standaardeisen schrijven echter voor dat de poppen een vrijwel witte borst moeten laten zien. Je ziet, dat door het selectief kweken er steeds meer poppen met een vrijwel witte borst komen. Vooral de eerstejaarsvogels laten geen wit zien. De mannen van deze stammen zijn in de borst veelal mat gekleurd en tonen vooral het eerstejaar vrijwel geen geel. Ik verwacht dat de door jou gekweekte vogels van dit type zijn. Het zou ook kunnen dat je een nieuwe mutatie gekweekt hebt, al lijkt dit niet waarschijnlijk omdat je zowel mannen als poppen gekweekt hebt. Wanneer het een nieuwe mutatie betreft moet dit dan en dominante zijn.
Als je zekerheid wilt hebben zul je de vogels aan een ervaren sijzenkweker moeten laten zien. Je kunt ook een foto op de web -site plaatsen.

G raag zou ik willen weten of het mogelijk is om een goudvink x putter te kunnen kruisen? kun je me dan ook vertellen wat de voorkeur heeft goudvink man x putterpop of andersom

Dit is inderdaad mogelijk en het beste gaat het met een putter man en een goudvink pop

Als beginend kweker van mutaties vinken heb ik een paar vraagjes:

  1. Van welke kleur kombinatie komt de mutatie bruin opaal voort.
  2. Welk resultaat krijgt men van agaat man x bruine pop en omgekeerd

Zijn deze kombinaties aanteraden voor tt vogels?
Ik kijk nieuwsgierig uit naar het antwoord op jullie website, die ik bijna elke dag bezoek voor de nuttige informatie die ik er vind. Dit is een van de weinige sites waar je dit vindt.daarom proficiat en hartelijk dank op voorhand.

Om bruin opaal te kweken is niet zo moeilijk,wanneer je zelf al in bezit bent van of een opaal en bruine vink.
Als je een opaal man x een bruine pop paart, krijg je alle wildkleur jongen hieruit, zowel de mannen als poppen zijn split voor opaal de mannen zijn dan ook nog split voor bruin. Dus jonge mannen zijn wildkleur split bruin/opaal paar je zo’n man tegen een opaal pop, dan kan je gelijk al bruinopaal poppen kweken,de mannen hieruit zijn kanssplit bruin, maar wel opaal van kleur of wildkleur en split opaal kanssplit bruin.
Heb je een bruine man x opaal pop dan zijn alle jonge poppen bruin en split voor opaal, de jonge mannen hieruit zijn wildkleur split bruin/opaal. De uit komsten van deze man zijn het zelfde als in eerdere koppeling. Heb je inmiddels al een bruinopaal pop gekweekt en die zet je tegen een wildkleur man split bruin/opaal dan kan je zowel bruinopaal mannen als poppen kweken.
Hopend je hiermee voldoende info gegeven te hebben
Ik had een vraag. Wat zijn de standaarteisen voor de mutatie goudvinken b.v. bruin of bruinpastel. Waar moet ik op letten? En hoe groot, tekening, kleur enz. Zijn er kaarten of iets dergelijks van te krijgen en waar. Verder wil ik iedereen nog een gezond en goed 2005 en veel succes in het komende kweekseizoen. Ook jij een heel succesvol kweekseizoen toegewenst! Voor de meeste mutaties is de standaard beschreven. De standaardeisen zijn te verkrijgen via de SEC of direct bij de NBvV. Als je van plan bent om naar Vogel 2005 te gaan, dan kunnen ze je daar wel helpen
Kan een wildkleur putterman split zijn voor eumo(aganet) en satinet? Een wildkleur putter man kan zowel split zijn voor eumo als split zijn voor satinet.de echte eumo vereft autosomaal recessief en niet geslachts gebonden. De agaat vormt met de satinet een meervoudige mutatiereeks en vereven alle beide geslachtsgebonden. Kijk voor meer informatie eens in het archief van de vogels vragen onder het onderwerp erfelijkheid.
Hoe krijg ik de beste mutanten zoals b.v. bruinpastel of pastelovergoten. Dus ook wat kleur betreft. Is dit split man x mutant pop of mutant man x mutant pop. Ik had n.l. afgelopen kweekseizoen een pastelovergoten man x wildkleur pop en de pastelovergoten jongen waren veel te donker gebleven. Split man X mutatie pop of mutatie man X wildkleur of bruine pop zijn prima voor bruinpastel. Overgoten X overgoten is beter voor de kleur maar niet voor het formaat. Af en toe een wilkleur voor het formaat inbrengen.
Als beginend kweker van vinken had ik reeds een vraagje ingestuurd aangaande de opaal vink.Daar had ik het antwoord op gehad dat de kombinatie opaal x opaal niet aan te raden was. Daarom ben ik opzoek gegaan naar een splitvogel. Ik ben terecht gekomen bij een dubbele split opaal bruin. Kunnen julie me de resultaten geven van de volgende kombinaties.
1) Dubbel split x wildkleur pop.
2)Dubbel split x wildkleur pop split voor opaal.
3)Is de kombinatie van deze splitvogel aan te raden voor een agaat pop zoja wat is hier van het resultaat. Hopelijk kunnen julie me helpen want ik heb al veel literatuur gelezen maar over de opaals is er weinig te vinden.
De opaal factor vererft atosomaal recessief, dat wil zeggen dat de factor dubbel in de vogel aanwezig moet zijn om zichtbaar te zijn. bij deze vererving kunnen zowel de man als de pop split zijn voor opaal. De eerst combinatie dubbelspiltman x wildkleur pop geeft wildkleur mannen die kans split bruin en opaal kunnen zijn. en bruine poppen en wildkleur poppen die kans split opaal kunnen zijn. Enkel door proefparingen is vast te stellen of de vogels split zijn. Combinatie 2 dubbel split man x split opaal pop. hier uit kweek je zowel opaal mannen als opaal poppen en mannen wildkleur kans split bruin en opaal en
poppen bruin kans split opaal, en wildkleur kans split opaal. Wanneer je de dubbel split man paart aan een agaat pop, dan krijg je wild kleur mannen split agaat, en wildkleur mannen kans split bruin en opaal en split agaat. De poppen zijn bruin kans split opaal , en wildkleur kanssplit opaal. Het beste is om opaal kleurige vinken te kweken een volle opaal te paren aan
een splitvogel voor opaal. dan kweek je opaal mannen en poppen en de wildkleur vogels zijn allemaal split opaal.
Ik heb vink (pop) aangekocht, met welke andere soorten kan ik deze kruisen. Bastaarden met de vink worden nauwelijks gekweekt en worden dus ook niet gezien op een show. Ik raad je aan om geen hybriden met de vink te kweken. Wat eventueel zou kunnen is kruising met een keep. Sommige kwekers doen dit om bepaalde eigenschappen in te kruisen. Mijn advies. Koop een vink man !
Mijn vraag luidt als volgt, ik heb uit een koppel wildkleur Schotse groenlingen een bruin jong gekweekt. Klopt het als ik zeg dat dit een pop is en komen de kleuren van bv de barmsijs bruin en de groenling bruin ongeveer overeen. Waar kan ik aan Schotse groenlingen komen, je treft ze nergens meer aan. Ook heb ik gehoord dat binnen enkele jaren op tentoonstellingen de Schotse groenling niet meer toegelaten zal worden, klopt dit en zo ja gaan we dan grote Europese groenlingen kweken? Het klopt dat de bruine een pop is de vader is een split bruine man. Of de Schotse groenling op het vraagprogramma komt is nog niet bekend, waarschijnlijk niet, zeker niet als het aan mij zou liggen. We zijn al 30 jaar bezig om grote Europese groenlingen te kweken en Schotse zijn ook Europese! Het nadeel van de Schotse is dat ze een knik in de nek tonen en veelal veel te bruin op dek zijn. Door ze tegen de ouderwetse groenling te paren krijg je een groenling die eigenlijk nu al in de standaard omschreven staat, een robuuste forse vogel!!! Persoonlijk zou ik geen Schotse rechtstreeks er meer in gaan kweken, als je deze al in je bezit hebt. Voor goede vogels zou ik de groenlingen gaan bekijken in Rosmalen a.s en contact opnemen met kwekers daar.
Mijn vraag is: kan een major putter split zijn voor witkeel?

De een zegt van wel, de andere zegt van niet. Ik heb een koppeltje putters major. Die hebben 6 jonge, waarvan drie duidelijk zichtbaar witkelen en een mannetje met witte teen nageltjes plus twee wildkleuren.
Hoe zit het?
De witkeel is een dominante vererving en er bestaan dus geen splitten.

De vraag luidt: kunt u mij de uiterlijke kenmerken beschrijven tussen de Groenlandse barmsijs en de noordse barmsijs. Worden er tijdens de keuringen wel eens foutieve beoordelingen gedaan als de keurmeesters denken met de verkeerde soort te maken te hebben?

Het verschil tussen de Groenlandse en Noordse barmsijs is klein. De juiste benaming van de Noordse barmsijs is IJslandse barmsijs Carduelis flammeaislandica. Vogelhouders noemen deze soort veelal Noordse barmsijs. De Noordse barmsijs is iets lichter dan de Groenlandse en zijn tekening op de onderzijde en de stuit is minder sterk gestreept en de ondergrondkleur is witter. De snavel is ook wat dikker en iets minder lang dan die van de Groenlandse. De Groenlandse barmsijs is de grootste barmsijs de IJslandse is iets kleiner. Keurmeesters keuren naar de opgegeven soort, deze staan opeen zogenaamde blinde lijst, bij twijfel over juistheid van de opgave van de te keuren vogel kan er anders gekeurd worden. Er zijn, vooral bij de mutanten, veel niet ras zuivere barmsijzen. Een juiste keuring kan in dit geval niet plaatsvinden omdat de vogel kenmerken van beide ouders heeft.Wanneer de te keuren vogel raszuiver is zal een foutieve keuring vrijwel niet voorkomen.
Hoe is het onderscheidt te zien tussen een pastel goudvink t.o.v. de dubbel pastel. Heeft u hiervan foto's ter vergelijk en hoe ziet de vererving er uit ? De naam dubbelpastel is eigenlijk fout. Dit moet zijn"overgoten". De vererving is precies hetzelfde namelijk geslachtsgebonden. Pastel is 50% opgebleekt met zo weinig mogelijk "bleek". Overgoten is 90% opgebleekt met zo weinig mogelijk donkere vlekken. Dit heeft voornamelijk betrekking op de vleugels en de staart. De kap van de pastel is egaal, terwijl de kap van de overgoten vogel gehamerd is.
Hoe kan ik zien wat voor een groenlingen ik heb gekweekt? Ik heb uit een koppel wildkleur 2 naar mijn mening gele groenlingen gekweekt, maar ik weet niet hoe ze heten kunnen jullie mij dat vertellen?
kan ik ook een foto opsturen via e-mail??
Als de vogels rode ogen hebben zijn het satinetten poppen. Met donkere ogen zullen het isabel poppen zijn.
Een foto opsturen kan inderdaad, dan kan de vraag ook beter beantwoord worden.
Ik zou graag wat meer willen weten over de mutatie sijzen In het boek Europese vogels kweken en tentoonstellen van Alois van Mingeroet wordt de kweek van de sijs en zijn mutaties goed weergegeven. Dit boek kun je bestellen bij de S.E.C. In het clubblad van de S.E.C., "Europese Cultuurvogel", worden regelmatig artikelen geplaatst over de kweek en de vererving van mutaties van Europese Cultuurvogels. Op zaterdag 2 oktober is er een clubdag van de S.E.C. waar diverse kleur mutaties van Europese cultuurvogels, waaronder de sijs, worden behandeld. Meer informatie kun je verkrijgen op de web- site van de S.E.C.
Onlangs schafte ik mij een koppel opaalvinken aan.. De verkoper zij mij nog niet te zien of het wel daadwerkelijk een koppel was.De ene vogel is op dit ogenblik bijna volledig wit met over gans het lichaam geel groene schijn de andere is grijs wit; maar krijg nu ook de geelgroene schijn vooral op de rug .Zou dit een koppel zijn zoja wat is de man en wat is de pop De combinatie opaal x opaal is niet de meest ideale combinatie, omdat bij opaal vinken vaak problemen zijn met de bevedering. Beter is het opaal x een splitvogel te kweken. Het verschil tussen man en pop is wanneer de vogels volledig op kleur zijn goed te zien. De kop van de man is grijsblauw en van de pop grijsgeel. borst,flanken, en bovenbuik bij de man beige met een grijze waas. bij de pop zijn deze veer velden licht beige grijs. Rugdek en mantel bij de man oker geel groen, bij de pop grijsbruin. De stuit bij de man fel oker geelgroen. bij de pop is de stuit grauw groen met op het onderste gedeelte een fijne grijze streep tekening. De pop heeft een wenkbrauw streep lichtbeige van kleur.
Ik heb dit jaar voor het eerst met een koppel groenlingen gekweekt, nu heb ik via een kennis een koppel zwartkopgroenlingen gekregen, ze waren hem te schuw, mijn vraag is deze: zou je deze groenlingen ook met elkaar kunnen kruisen, ik bedoel de een is Chinees geloof ik, de ander europees cultuurvogel en indien ja, is het resultaat dan enigzins de moeite waard?

Onderlinge groenlingen kruisen gaat makkelijk. De jongen uit deze combinaties zijn veelal vruchtbaar. Het is echter niet aan te bevelen, of het moet zijn dat je kleur mutaties via de Europeese groenling in andere groenling soorten wil kweken, met F1 vogels door te kweken. Je krijgt dan namelijk kenmerken van beide ouders in de volgende generaties. Mijn advies hou de soort "zuiver"

Ik heb een major putter man aangeschaft, deze heb ik gekoppeld aan een eigenkweek wildkleur putter. De kweker van deze man heeft mij verzekerd dat de man split is voor pastel. Ik heb nu vier jongen van dit koppeltje. Drie wildkleur, een met rode ogen en is wit/geel van kleur.(10 dagen oud).! Kunnen jullie mij hier meer over vertellen.
Ik denk dat de kans groot is dat de jonge putter met de rode ogen een Satinet is, er zijn ook andere kleuren die rode ogen hebben als ze jong zijn, zoals de bruin putter, de pastel putter en de eumo putter, maar bij deze jongen verdwijnen de rode ogen op de 3 e tot 6e dag. Dus hoewel ik het niet met zekerheid kan zeggen is een jong wat na 10 dagen nog rode ogen heeft en kleur heeft zoals jij die omschrijft, een satinet. Maar je weet ook de kleur van jonge vogels kan na de jeugd rui nog flink veranderen.
Komen er uit zuiver satinet putters alleen satinet jongen of ook andere mutanten. Kunnen hier bv. isabellen uit komen. En hoe zit dit bij een satinet groenling? Wanneer een vogel fok zuiver is zal hij geen ander kleuren vererven dan welke kleur hij is of waar hij split voor is. Als er isabel jongen uit komen is de man split voor isabel en zijn de jonge isabelen poppen. Dit geldt ook voor de groenling de agaat, bruine, isabel satinet en pastel vererven geslacht gebonden bij de groenling. Een uitzondering op het geheel zijn bij de Putter en de Groenling de kleuren Agaat en Satinet, deze liggen allebei op het zelfde gemuteerde wildfactor. Agaat is echter Dominant over Satinet. Men spreekt hier over vogels in de m m reeks (meer voudige Mutatie) of over multiple allelomorfe.

Paar je een Satinet man aan een agaat pop dan zijn alle mannen agaat split satinet en alle poppen satinet. Paar je een Agaat man aan een Satinet pop dan zijn alle mannen Agaat split satinet en alle poppen Agaat.
Agaat is dus duidelijk dominant over Satinet bij vogels in de M M reeks. Uit een paring van vogels uit de M M reeks komen nooit wildkleur vogels.
Uit een koppel groenlingen de pop is isabel en de man is wildkleur split satinet. Uit dit koppel worden wildkleuren en satineten geboren maar ook een isabel. Kan dit, of is de man ook split isabel? De groenling man waar je mee kweekt moet naast dat hij split is voor satinet ook split zijn voor isabel, anders kunnen er nooit isabel jongen uit geboren worden. Zowel isabel als satinet vererven allebei geslachtsgebonden hetgeen wil zeggen dat de poppen nooit split kunnen zijn. De poppen krijgen de kleur van hun vader in dit geval dus kunnen er satinet poppen geboren worden, en isabel mannen en poppen, omdat de man ook split isabel en de pop isabel is.
De vraag luidt: Zou U mij kunnen vertellen hoe je het verschil kan zien tussen een pastel goudvink, grijsvleugel en een pastel overgoten goudvink
Het verschil tussen een pastel grijsvleugel en een overgoten goudvink. De grijsvleugel volgens de standaard moet bleke (grijze) vleugels hebben. De staart en kop moeten donker zijn. (contrast) De overgoten moet gelijkmatig (overgoten) opgebleekt zijn, dus ook staart en kop. De overgoten heeft een reductie ondergaan van ongeveer 90 %.
We kennen ook de gewone pastel, welke een reductie van ongeveer 50% heeft. Overigens wordt de grijsvleugel niet meer gevraagd. Te weinig belangstelling en onlogisch.
Ik heb even een vraagje omtrent de vererving van de EUMO putter. Kunt u mij misschien de vererving uitleggen, en wat ik kan verwachten uit de combinatie wildkleur/eumo x agaat ? Deze vraag is op dit moment moeilijk te beantwoorden. De Technische Commissie van de SEC heeft hierover recent contact gehad met bekende kwekers in Nederland en Belgie. Op basis van wat er nu bekend is (en men ontdekt nog steeds iets nieuws), kan de vererving nog niet met zekerheid op papier te gezet worden. Waar we ook aan twijfelen is de naam van deze mutant. De TC-SEC heeft deze mutant op de agenda gezet voor het internationaal samenwerkingsverband en zal in de bijeenkomst van September behandeld worden. Wij zullen de leden middels het clubblad of de website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Ik heb een vraag over barmsijzen. Ik heb een man split wildkleur voor agaat maar ik heb nu een isabel pop over. Als ik deze koppel wat kan ik dan verwachten.Ik zou daar graag iets meer van weten

Als de man wildkleur split agaat is en de pop isabel dan kan je hieruit krijgen wildkleur paspartou mannen (split agaat en bruin, en isabel) agaat mannen, die split zijn voor isabel, wildkleur poppen en agaat poppen

De verdere verervingen van de barmsijs zijn als volgt

De bruine, agaat en isabel vererving is geslachts gebonden

bruin x bruin geeft 50 % bruine mannen en 50 % bruine poppen

bruin x wildkleur geeft 50 % wildkleur mannen split voor bruin en 50 % bruine poppen

wildkleur x bruin
geeft 50 % mannen wildkleur split bruin en 50 % wildkleur poppen

wildkleur split bruin x bruin geeft 25% wildkleur mannen split bruin 25% bruine mannen 25 % wildkleur poppen en 25% bruine poppen

wildkleur split bruin x wildkleur geeft 25% wildkleur mannen split bruin 25% wildkleur mannen 25 % wildkleur poppen en 25% bruine poppen

Bij de agaat hoef je het woord bruin maar te vervangen door agaat

De isabel vererving

Isabel x wildkleur geeft 50 % wildkleur paspartou mannen en 50% isabel poppen

Isabel x agaat
geeft mannen agaatmannen split isabel en 50% isabel poppen

Isabel x bruin
geeft 50 % briun split isabel en 50 % isabel poppen

Wildkleur x isabe
l geeft 50 % mannen wildkleur split isabel en wildkleur poppen

Bruin x isabel
geeft 50 % mannen bruin split isabel en 50 % bruine poppen

Agaat x isabel
geeft 50 % agaat mannen split isabel en 50 % agaat poppen

Ben al enkele jaren lid van de sec, maar nog nooit kontakt gehad. Zou graag eens deze afbeelding ergens zien staan, denk dat dit wel de moeite waard is; mooie vogel die afgelopen jaar negen jongen groot bracht zonder problemen!!!!!! En dat ondanks alle negetieve praat over deze mutant. Het is veel te vroeg om nu over kleuren of wel of niet "levensvatbaar" te gaan diskussiêren. Nochtans een kweek met negen jongen en geen ruiproblemen vind ik toch al een redelijke sterke pop. Persoonlijk vind ik, dat de mensen die topaas goudvink hebben geroepen, op z'n minst tekst en uitleg verschuldig zijn. Twee jaar geleden heette deze vogels nog "ino" goudvink, toen in Belgie iemand "eumo" uitsprak, nu horen en lezen wij "topaas". Heren van de bond, COM leden, bied de mogelijk zo iets te laten onderzoeken. Maar, en dit dient gezegd, en mag ook gepubliceerd worden, dan weten de mensen waaraan ze beginnen, en dit zou nieuw leven brengen in de soms saaie literatuur.Moest topaas kloppen, dan zou deze vogel toch mogelijkheden bieden, mijn bescheiden inziens.

Ik kan je medelen dat de ino-goudvink al veel onderzoek heeft gevergd en dat er nog steeds hard aan gewerkt wordt. Er zijn reeds twee veeronderzoeken geweest. Dat kun je van andere mutanten niet zeggen. Het eerste was van F. Kop, en het tweede van B. Bosch. Op 15 feb. staat deze mutant op de agenda van de internationale samenwerking. Hier is ook mutativi aanwezig namens Inte Onsman. Ik kan je wel zeggen dat dit veel gewicht in de schaal werpt. Namens Belgie nemen deel KEV, WEV, KBOF, AOB. Namens Nederland SEC, ANBvV, NBvV, BEC. Namens Duitsland DKB. Je ziet dus dat er niet zomaar iets geroepen wordt in zake deze mutant, maar dat er volop onderzoek naar gedaan wordt. Hopend jouw voorlopig voldoende te hebben ingelicht,
Kan ik een wildkleur putter man split voor witkop koppelen aan een agaat of pastel pop is dit verstandig. en wat is event. het resultaat hiervan?

Je kunt alles aan alles paren als je een hele goede nauwkeurige boekhouding voert en kennis hebt van de erfelijkheidsleer.

De door jou voorgestelde paring geeft je geen witkoppen, alleen kans splitten 50% zowel mannen als poppen.De witkop mutatie vererft namelijk autosomaal reseccief. Wel zullen die jonge mannen dan zeker split zijn voor pastel of agaat, afhankelijk wat voor pop je kiest. Het volgend seizoen kun je dan een van de jonge dochter paren aan de (oude) split witkop man. Als je geluk hebt is je pop split (50%) en krijg je een witkop jong.

Echter de jonge poppen van de agaat en pastel pop zijn wildkleurig omdat de man ook wildkleur is. En zij kunnen niet split zijn voor agaat of pastel. Dus de hoop op een agaat of pastel witkop is uitgesloten.

Wel kun je broes en zusjes met elkaar paren maar dit adviseren we nooit. Ook dan moet je weer wat geluk hebben want je weet niet wie de split witkoppen zijn.

Mijn advies is neem een mooie wildkleur pop. (bespaart je veel schrijven en onthouden en misschien wel vergeten)

Ik wilde U ook iets vragen mbt de witkeel mutatie. Ik heb uit 2 wildkleur putters 1 witkeelpop gekweekt. Vererft deze mutatie dom. geslachtgebonden. En klopt het dat als men 2 witkelen tegen elkaar zet men bijna witte putters
kan kweken.
Witkeel is een dominante mutatie dubbelfactorige vogels aan elkaar gepaard geven een percentage witten. Zij hebben geen of nauwelijks een masker. Waarschijnlijk is een van de ouders bont. Dat wil zeggen heeft een wit nageltje of een witte pen. Goed kijken dus.
Welke putters komen uit het volgende kweekkoppel agaat man split isabel x satinet pop Uit deze paring krijg je agaatmannen split voor satinet, kans split voor isabel. De poppen zullen agaat en isabel zijn het is zelfs mogelijk een bruine pop te kweken.
Ich habe seit kurzem zwei Dompfaffe, ein Weib in braun pastel und Ein Mann in split pastel, da ich nicht weiss wie die Vererbung weiter geht, möchte ich von Ihnen wissen wo ich das lernen kann wie man aus wildfarbenen Vögeln farbige machen kann durch diese Vererbung.

Wenn du dein Hahn an ein normales Weibchen verpaart ist 50% von die junge Hennen pastel und ie helfte von die Hähnen is spalt.Wenn dein Henne wird vepaart an ein normale Hahn, sind alle junge Háhnen spalt für braunpastel, und alle Hennen normale vögel.

Es gibt beim NBVV eine ausgabe "Erfelijkheidstheorie" aber die is nur in Holländisch zu bekommen.

Viel spasz beim zuchtexperimenten.

De vraag luidt: bestaat een wildkleur popje split voor bruin of agaat? Iindien ja, hoe kom je eraan? Een split bruine of agaat botvink bestaat niet omdat deze mutatie geslachtsgebonden recessief vererft. Dit soort vererving kent alleen split mannen en geen split poppen. Dus als je bruine of agaten wil kweken moet je op zoek naar mutant mannen of split mannen die je kunt paren aan een normale of mutant pop.
Welke kleur krijg je als je een split ino man op een op een bruine pop zet bij goudvinken? Je jonge mannen uit de paring wildkleur/ino X bruin zijn allemaal split voor bruin en mogelijk split voor ino (50%)
Je jonge poppen zijn wildkleur kans split voor ino (50%)
Graag zou ik foto's zien van mannen en poppen sijs van de volgende mutaties;. bruin, pastelwildvorm plus overgoten, agaat, bruinpastel plus overgoten, isabel isabelpastel plus overgoten "het brilletje" Dit kan mij een indruk geven van de verschillen. Nu krijg ik nogal eens een vogel aangeboden, waarbij discussie optreedt als wel/niet pastel of bruin etc. Ik heb helaas geen foto's ter beschikking van de door jou gevraagde sijs mutanten. Zeker is dat de verschillende kleuren van de sijs voor sommige mensen moeilijk te herkennen zijn. In ons clubblad hebben al diverse kleuren sijzen afgebeeld gestaan, verwerkt in een artikel en als middenpagina. Mogelijk kun je eens contact opnemen met een van de vogelfotografen zoals Pieter van den Hooven en Jan de Nijs.
Ik heb een vraag over een mij onbekende mutatie. Vorig jaar heb ik een koppel putters aangeschaft,waarvan de pop pastel en de man wildkleur split pastel .De man overleed helaas en ik had alleen nog een man beschikbaar wildkleur split voor agaat. Deze heb ik gekoppeld en heb daar een pop uit gekweekt die voor mij niet helemaal duidelijk is, de borst is heel licht agaat en de rugzijde meer pastel. Is dit een agaatpastel? En waarmee kan ik deze koppellen?

Als je er zeker van bent dat de man alleen split is voor agaat, kan de jonge pop niets anders zijn dan een agaat.

Maar een split agaat kan natuurlijk ook nog split zijn voor een andere kleur. Om aan de weet te komen wat voor kleur je gekweekte vogel exact is moet ik hem/haar zien. De jonge mannen die je eventueel gekweekt hebt uit die man en pop, zijn zeker split voor pastel en mogelijk voor de kleur van je pop. Ik verwacht dat je pop een aganet is, dit lijkt inderdaad op agaat maar de rug is dan lichter (meer isabel kleurig) ook de zwarte vleugelpennen zijn
minder zwart.(goed te zien als je de vleugels spreidt). Aganet is een multiple allele mutatie in een reeks met de agaat en satinet, en wordt wel eens voor agaat aangezien. Een agaat en aganet zijn in de nest goed te herkennen agaten hebben bij de geboorte donker ogen en aganetten roodachtige ogen, die na een dag of zeven
weer donker zijn as van een normale aganet. Deze pop zou je terug kunnen paren aan haar vader, zodat je volgend jaar ook mannen van die kleur kunt kweken en natuurlijk zekere splitten.

Ik ben in het bezit van mutatie groenlingen in de kleuren lutino, bruin ,agaat, en isabel.hoe kan ik zien wat mannen en poppen zijn Wanneer moet ik ze dan koppelsgewijs in de broedkooien zetten?
bij voorbaat hartelijk dank
Groeling mutanten kun je o.a. herkennen aan de intensiteit van de gele kleur, mannen bezitten meer geel dan poppen bovendien zijn de mannen scherper getekend dan de poppen. Maar ik geef toe, een vergissing is snel gemaakt, de bruinen zijn vaak het moeilijkst. Als het tegen het broedseizoen loopt, dan" TAPPEN" de mannen en krijgen de poppen een "BROEDVLEK" vergelijkbaar met de kanaries. Verder zingen de mannen uitbundig en vaak in het voorjaar. Ook blêten zij. Kijk eens in wat oude jaargangen van de "Europese Cultuurvogel" mogelijk staan daar wat afbeeldingen in die je behulpzaam kunnen zijn. Je kunt een koppel dat je hebt herkend natuurlijk al in de broedkooi zetten, maar dan natuurlijk pas nestgelegenheid geven als de dagen lang genoeg zijn en de vogels in broedstemming raken.Ook kun je ze merken, door ze b.v. kleurringen om te doen.
Hoe vererft de eumo bij putters ? Graag met enkele voorbeelden Als er sprake is van een echte EUMO dan vererft deze mutatie autosomaal recessief ten opzicht van de wildvorm.. Een aganet wordt ook wel eens eumo of zelfs cinamon genoemd. Is er sprake van een Aganet dan vererft deze mutatie geslachtsgebonden recessief ten opzichte van de wildkleur. Bovendien vormt deze mutatie een meervoudige mutatiereeks samen met de agaat en satinet. De volgorde van dominantie is dan agaat, aganet en satinet.
Ik heb uit een bleke agaatman en een donkere agaatpop een viertal jongen die een opvallend bleke kleur hebben met veel geel op de rug en stuit. De vader van de man is een passe-partout. Ik heb enkele foto's van de jongen genomen maar ik kan ze hier niet doorsturen. Ik kan ze eventueel later nog opsturen naar een E-mail adres. Ik had graag geweten welke kleurslag mijn jongen hebben.

1)
Als je man een z.g. passe patout man is betekend dit dat hij ook bruin kan vererven en zelfs isabel, maar dan moet crossing-over plaats vinden en dit gebeurt zo zelden dat vier stuks mij wat erg veel lijkt.

Er ontstaat nogal eens spraakverwarring in de vogelwereld en wordt een split isabel vogel ook al eens passe partout genoemd, dit is niet het geval Omdat je vier erg lichte jongen hebt gekweekt kunnen het wel eens vier isabel popjes zijn Dus de erg bleke vinken kunnen bruine of isabel poppen zijn en natuurlijk bleke agaten.

2) Na het bekijken van de opgestuurde foto's

Nu ik je foto's heb bekeken is het voor mij duidelijker. Je jonge vinken zijn isabellen. Het zullen alle vier popjes zijn. Je man is dus geen passe partoute maar split isabel.

Ik kweek al 10 jaar vogels (hoby) en zou nu graag europese cultuurvogels beginnen kweken, dus heb ik mij een
maand geleden een koppel goudvinken gekocht. Nu heb ik een wildkleur man en een pastel pop gekocht. De verkoper heeft gezcht dat de man split is voor bruin-pastel. Wat wilt dit dan eigenlijk zeggen. kun je voorpellen welke jongen ik zou kunnen krijgen? Als je foto's hebt van de verschillende mutaties, zou je ze dan willen doorsturen?
Nu heb ik ook overlaatst gehoord dat het vangen van goudvinken uit de volière niet zonder risico is, ze zouden zeer snel hun nek breken. Is dat waar? Hoe doe jij dat?

Je hebt een stel goudvinken aangeschaft en wel een pastel pop en een wildkleur man split voor bruinpastel.

De pastel variëteit is een geslachtsgebonden recessieve mutatie. De bruinpastel variëteit is een mutatiecombinatie die ook geslachtsgebonden recessief vererft. Wat kun je nu verwachten uit jouw combinatie.

mannen wildkleur split voor bruin,
mannen pastel split voor bruinpastel
poppen pastel
poppen bruinpastel
poppen wildkleur

Het is zelfs mogelijk dat er een bruine pop wordt geboren maar dat moet er een crossing-over plaats vinden.(Hierdoor is ook de bruinpastel ontstaan.) Ik zal hier niet dieper op ingaan omdat hiervoor wat kennis van de erfelijkheids wetten van Mendel nodig is. Wat betreft het vangen van goudvinken uit de volière.

Goudvinken breken niet sneller hun nek dan andere vinken, maar het is bekend dat goudvinken erg stressgevoelig zijn. Het is daarom dat men ze na ze te hebben gevangen, wel eens dood in het net of in de hand heeft. De vogels krijgen dan een acuut probleem, zoals een hersen- of hart infarct. Goudvinken kunnen ook heel erg gestrest reageren als er een andere vogel bij hen wordt geplaatst. Angstig en snel vliegen,zonder te kijken waar, levert vaak schade op bij de vogels. Het tegengestelde komt ook voor, ze gaan op de grond zitten en verroeren zich niet. Zelfs soms zo lang dat de dood er op volgt. Bij mij is het eens gebeurd dat er een gele kanarie was ontsnapt, die rondvloog voor de goudvinkhuisvestingen. Resultaat 3 dode goudvinken en een tiental met zware beschadigingen aan de kop. Als je goudvinken moet vangen doe het dan snel en accuraat.

Als je meer wil weten over goudvinken en de foto’s van de mutaties kun je bij de SEC een boekje kopen over de goudvink. Hierin wordt de kweek en het houden van goudvinken behandeld.

De kosten hiervoor bedragen 10 euro. Je kunt dit bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op rek:088-2089129-35 (voor Blegië). Ten name van Penningmeester Speciaalclub Europese Cultuurvogels, onder vermelding van boekje "De Goudvink".

Met heel veel interesse heb ik de "vogelvragen" gelezen op de website van de SEC. Een tijdje geleden heb ik me een mannelijke isabel sijs aangeschaft. Nu heb ik onlangs op een vogelbeurs sijzen gezien die leken op mijn isabel, maar deze vogels werden verkocht onder de naam lichtbruin. Nu zijn mijn vragen:
1. welke mutatie heb ik nu in het bezit (zie bijgevoegde fotos) foto1foto 2
2. is het wel een mannelijk exemplaar?
3. kennen jullie een website met duidelijke foto's van de verschillende sijsmutaties?
De mutatie sijs op de foto is een bruin pastel pop. Het is zeker geen man. Bij de bruinpastel is de man duidelijk te herkennen aan zijn pet, deze is duidelijk te herkennen.. De man is strogeel en de pop meer bruin. Er zijn weinig web-sites met mutatie sijzen. Onder links bij de web-sites van de SEC. vind je een aantal sites over Europese vogels, o.a. die van Veldhoven, waar foto's van mutatie sijzen kunt zien.
Is het mogelijk voor topaas x topaas te kweken of trekt ik het koppel het best van elkaar door er gewone goudvinken tegen te zette Ttopaas x topaas is zeker niett aan te raden, in tegendeel. Zoals je misschien wel weet is blindheid een probleem van de topaas. De kans op blindheid wordt groter als je 2 mutanten op elkaar zet. Beter is topaas x split. De beste ziende topaas wordt geboren uit split maal split, en dan in de wildkleur. Dat zegt al genoeg.
Hoe zit het precies met de vererving van de major putter als ik een bruine man op een pastel pop zet en wat voor jongen krijg ik daar dan uit en wat krijg ik als ik een eumo op een agaat pop zet want iedereen zegt het wel zo leuk maar ze zeggen allemaal wat anders Ik hou er eigenlijk niet van om vragen te beantwoorden die al aan meerdere mensen gesteld zijn. Ik krijg dan het gevoel dat mensen tegen elkaar uit gespeeld worden. Als je vogels bij een kweker koopt, is dat de eerste plaats om te vragen hoe ze vererven en wat er uit komt. Als het goed is komt dan het kweek boek op tafel zodat je kunt zien wat er uit gekomen is. Vererving is niet altijd even gemakelijk en zeker niet iets om je voor te schamen als je niet goed begrijpt hoe het in elkaar steekt.
Uit de kombinatie bruine man x pastel pop zijn alle poppen bruin de mannen zijn wildkleur dubbel split zowel voor pastel als voor bruin. de mannen zijn dus niet split voor bruinpastel. De vererving van zowel bruin als pastel is geslacht gebonden.

de kombinatie eumo man x agaat pop
Ook hier zijn alle poppen eumo. De mannen agaat split eumo omdat de eumo mutatie in de m-m reeks van de agaat en de satinet zit dat wil zeggen het ligt op het zelfde gen als de agaat. Agaat is wel dominant over eumo. Dan lijkt de vogel uiterlijk agaat en split voor eumo. De uiterlijke agaatkleur is in de praktijk altijd net een slag lichter dan een agaat. We spreken over eumo maar het is geen echte eumo de echte eumo vererft autosomaal recessief . De kleurslag die eumo genoemd wordt vererft geslachtsgebonden. de naam zal zeker een keer veranderen.
Ik ben in het bezit van een bruine goudvink pop met rode ogen naar het schijnt ino of is de nieuwe naam topaas? Wel ik heb hier verschillende jongen van gekweekt samen met een pastel man split voor bruinpastel. Zijn deze jongen ook split voor ino of moet men hier twee splitvogels voor hebben? Kunnen hier ino vogels uitkomen rechtstreeks of is dit niet mogelijk.

Je zegt een bruine pop met rode ogen. Een bruine pop is geen topaas (ino) Een bruintopaas is een zeer lichte vogel met bruine pennen. Waar is deze uit gekweekt?, en weet je zeker dat het een bruintopaas pop is? ALLEEN als de moeder van de jongen ZEKER bruintopaas is, dan zijn de jongen split topaas. De mannen zijn ook nog split bruin en pastel en of bruinpastel. Rechtstreeks kunnen geen topaasvogels geboren worden uit bovenstaand koppel, dan had er minstens een split topaas man bij de pop moeten zitten. Ik heb wel twijfels of de pop wel bruintopaas is, dan zou ik een foto moeten zien en moeten weten uit welke vogels ze geboren is. Als je meer wil weten, kun je me altijd bellen of mailen

Ik heb een boekje met daarin de verervingen bij de europese barmsijs is hiervan ook een boekje te koop met de verervingen van de Europese sijs. Ik heb 3 koppels sijzen aangeschaft, graag zou ik willen weten wat de vererving hier van is:

- Wildkleur man split isabel x bruin
- Bruine man split blauw x blauw
- Bruinpastel man x wildkleur

Is het bij de europese sijs ook mogelijk om in een kweekbox met een trio te kweken? Ik heb een bruine pop op reserve bij welk koppel past deze dan het beste (alles is onverwant).

Kijk eens op de website bij de technische cie. daar vind je alles wat
je nodig hebt.

Dank u wel
Ik heb er veel aangehad! De blauwe sijs is die qua vererving te vergelijken met een agaat of isabel of gelden hier andere verervingen voor? Of is de vererving hiervan nog niet bekend? Mijn wildkleur man split isabel bestaat dus eigenlijk niet als ik het goed begrijp dat is dus een wildkleur PP?

Is het raadzaam om met een sijs in een trio te kweken of raad u dit af?

De blauwe sijs is een verkeerde benaming het is een ivoor., Deze vererft net zo als bruin, agaat en isabel geslachtsgebonden. Wildkleur split isabel bestaat wel. Joost je kunt met sijzen wel in wisselbroed kweken één man met meerdere popen wil niet. De poppen verstoren elkaar in de broedcyclus.

Wat kan ik verwachten als ik een sijsman wildkleur split voor agaat/ivoor-isabel koppel aan een ivoorpop. Wat is de uitkomst van agaatpastelman x ivoorpop. Uit de combinatie 1 kun je verwachten:

Mannen wildkleur split ivoor, isabel,bruin,agaat.
Mannen wildkleur split ivoor.
Ivoor mannen.
Ivoor mannen split isabel,bruin,agaat.

Poppen ivoor, bruin,agaat,isabel en wildkleur.

Combinatie 2

Pastel mannen split ivoor en agaat.
Wildkleur mannnen split ivoor en agaat.

Agaat poppen.
Agaat pastel poppen.

Kun je twee putters agaat tegen elkaar zetten zorgt dit niet voor problemen?
H et is altijd beter om een agaatman aan een wildkleur pop te paren, of een wildkleurman split agaat aan een agaat pop. Wanneer je mutant x mutant kweekt zal meestal het formaat terug lopen en ook de tekening zal minder worden. Als beide vogels een goed formaat en model hebben kun je een keer agaat x agaat kweken. het is niet zo dat de jongen die hier uit geboren worden niet levens vatbaar zijn.
De vraag luidt: met welke kanarie man of pop kun je bonte putterbastaarten kweken.Of hele lichte kleuren Om bonte putter bastaarden te kweken kan je het beste een putter man x een vetstof (lipochroom) kanarie paren. Hetmaakt niet uit of je een witte, gele of rode gebruikt hier komen bonte vogels uit !
Wanneer je een putter x zwart wit of bruinwit Dominant zet kan je hieruit zogename blauwe bastaarden uit krijgen, let wel op dat het in de wit serie moet zijn en de dominant factor aan wezig moet zijn. Uit zwartwit recessief krijg je geen blauwe bastaarden,ook uit putter x Dominant wit komen zowel blauwe als bonte bastaarden. Hopend jou hiermee voldoende informatie te hebben gegeven wens ik je veel succes toe met de kweek.
Bestaan er blauwe en/of ivoor sijzen. of is dit misschien de verkeerde naam voor een andere kleurslag. en bestaat er een pastel sijs of is deze mutatie altijd gecombineerd met bijvoorbeeld agaat of bruin (net als bij de kanaries.)


Er bestaaan ivoor sijzen. Toen deze mutatie voor het eerst gekweekt werd, de eertse ivoorsijs werd als mijn informatie goed is in 1996 in zuid Europa gekweekt, kreeg hij de naam na blauw. Na veder en literatuur onderzoek en diverse gespreken met kwekers van deze sijs
door de T.C., I.S.E.C. en Inte Olsman bleek dat het niet om een blauwe mutatie ging maar om een ivoor. De ivoorsijs laat in zijn vleugelspiegels een licht geleaanslag zien. dit was met een blauwe sijs niet mogelijk geweest. De kleur vererft geslachtsgebonden recessief. Er bestaat een pastelsijs de vererving is autosomaal dominant. Deze mutatie, pastel is een reductie kan bij alle kleuren voorkomen. ook bij de wildkleur. Hij hoeft dus oook niet gekoppeld zijn aan een klassieke kleur.

Graag zou ik willen weten hoe de vererving is van de pastel barmsijs.
Willem


De pastelbarmsijs vererft geslachtsgebonden recessief.
Mijn vraag is kun je splitmannen kweken bij de kobalt barmsijzen en kun je de kobalt mannen rood opkleuren


Kobalt ( donkerfactor ) barmsijzen kunnen nooit splitvogels zijn. Deze factor vererft dominant dus de vogels hebben deze kleur of niet. Alleen het petje is rood te krijgen, maar veertjes trekken en roodstof geven om zo het geslacht te bepalen lukt bij een goede donker factor niet. Het geslacht is dan enkel te bepalen door d.n.a onderzoek .

Uit een paring major putter man split agaat kans op satinet x agaat pop verkreeg ik o.a. een lutino en een satinet (naast enkele agaten) Hoe kan ik nu het best zien of die lutino en die satinet een man of pop is. Door het mindere zwart (satinet) cq het bijna geheel ontbreken van zwart (bij lutino)tekenen beide vogels zich nauwelijks. Zijn er specifieke kenmerken voor beide waardoor geslacht te bepalen is?


.

Een lutino is een vogel die totaal geen pigment meer in zijn bevedering heeft , het onderdons moet heldere wit zijn. Ik zou deze kleur zeker geen lutino noemen want dan spreken we over een gele vogel met rode ogen de naam Ino zal beter op zijn plaats zijn maar dan nog alleen als de onderdons zuiver wit is anders is het gewoon een satinet die veel te licht is. hoe lichter de vogels worden hoe moeilijker het wordt het geslacht te bepalen. enkele aanwijzingen kunnen zijn vleugel spiegels die dieper geel zijn en de grootte van het masker. maar ik denk dat d.n.a onderzoek het beste is om het geslacht te bepalen
De vraag luidt: is de lutino putter een mutatie of is deze gekweekt via satinet. zo ja hoe.


Ik kan met deze vraag niet veel , mijn gevoel zegt dat het een door gekweekte satinet zal zijn maar of dit de waarheid is zal alleen de kweker kunnen vertellen. En dan nog, een lutino zal het niet zijn want dan spreken we over een gele vogel . Het zal dan dus een ino moeten zijn maar dan moet ook in het onder dons geen pigment meer zitten.
Ik heb een vraag over mutaties bij de goudvink, 2 van mijn jonge goudvinken hebben gedeeltelijk witte staart en vleugelpennen (foto), zo'n 40 % van de pennen zijn wit kunt u mij zeggen wat dit is? of weet u iemand die er iets meer van weet


Het komt vaker voor dat dit soort verschijnselen van bontvorming optreden. Mijn inschatting is dat dit niet zal vererven. Het is echter interessant om te zien hoe deze vogels er na de rui uitzien.
Hoe vererft het pastel bij de wildkleur barmsijs? Bij de Bruin pastel,agaat pastel en isabel pastel?


Deze ververving is geslachtsgebonden recessief
Ik heb een koppel barmsijs man bruin split isabel met een isabel pop. Daar uit kwamen steeds als verwacht bruine split isabel mannen, isabel mannen,bruine poppen en isabel poppen. Nu bij het laatste nest ligt er ook een wild kleurige barmsijs in het nest er zijn beslist geen vreemde eieren bijgelegd. Is dit normaal? Of is dit nu een "Passepartout"?

Uit deze paring, combinatie, kunnen nooit wildkleur vogels worden geboren. Zowel isabel als bruin vererft geslachtsgebonden resercief, dat houd in dat de wildkleur overheerst. Met andere woorden uit een mutatie die niet dominante vererft kan nooit een wildkleur vogel komen. Het zou kunnen dat de bedoelde jonge vogel een relatief donker bruine vogel is.

Welke jongen krijg ik als ik een botvink met een kleurmutatie botvink man bruinopaal koppel met botvinkpop wild kleur? En welke kleurmutatie krijg ik als een botvink man bruin spit opaal koppel met botvink pop wild kleur?

Uit de botvink man bruinopaal x botvinkpop wild kleur komen wildkleur mannen die zijn en split zijn voor bruinopaal. wildkleur poppen die split zijn voor opaal , bruine poppen die split zijn voor opaal. Uit de botvink man bruin split opaal x botvink pop wild kleur komen bruine poppen die kanssplit zijn voor opaal en wildkleur mannen die split zijn voor bruin en kans split zijn voor opaal. de opaal factor vererft recessief hier kunnen mannen en poppen split zijn. De bruin factor is geslachtsgebonden, hier kunnen poppen nooit split zijn.

Ik heb een wildkleur man split isabel Putter, maar geen isabel pop. Nou wil ik die man volgend jaar tegen een bruine pop een agaat pop zetten. Wat zijn de uitkomsten met een agaat pop en wat zijn de uitkomsten met een bruine pop? De naam Isabel wordt in de nieuwe standaard niet meer gebruikt de naam wordt bruin-agaat wat aan geeft dat het om een vogel die ontstaan is uit de combinatie van bruin en agaat. Dus als je de wildkleurman split bruin-agaat aan de agaat pop paart kunnen er isabel poppen , agaat poppen en wildkleur poppen en agaat mannen en wildkleur mannen split agaat kans split bruin-agaat.uit geboren worden. Bij de bruine pop. bruin- agaat poppen , bruine poppen en wildkleur poppen en bruine mannen en wildkleur mannen split bruin en kans split bruin -agaat.
Ik heb een agaat putter kanssplit satinet gekocht, Kunnen hier satinetten uitkomen (indien split) of zijn alle poppen agaat. Deze poppen hebben dat toch agaat en satinet bij zich?????


De agaat en de satinet factor vereven allebei geslachtsgebonden. Je kan dus ook satinet poppen kweken als de man split is. De meeste poppen zullen agaat zijn. Poppen zijn de kleur die ze zijn en kunnen nooit split zijn.
Ik heb een vraag over de topaas. Als men uit een koppel wildkleuren een topaasman kweekt zouden beide vogels, topaas bij zich moeten dragen, maar zijn de jonge vogels uit dit koppel dan ook altijd drager van topaas? of kan het ook zijn dat hier toch nog zuivere wildkleuren uitkomen.


De oudervogels zijn beide split topaas, dus verervend. De jonge vogels zijn theoretisch 1 van de 4 topaas. Van de overige 3, die alle wildkleur zijn, zijn er weer 2 split topaas en 1 is zuiver wildkleur. Je weet alleen niet welke en ziet het ook niet. Dit zijn de zogenaamde kanssplitten.
Kleurmutaties putters

kunt U mij zeggen welke mutaties uit de volgende koppels kunnen voortkomen?
1. man wildkleur x pop agaat
2. man split agaat x pop agaat
3. man split agaat x pop wildkleur

De agaatfactor vererft geslacht gebonden recessief ten opzichte van de wildkleur. uit het koppel.
man wildkleur x pop agaat: alle vogels wildkleur en de mannen zijn split agaat.
man split agaat x pop agaat: wildkleur mannen en poppen waarvan de mannen split agaat zijn. En agaat mannen en poppen
man split agaat x pop wildkleur: agaat poppen, wildkleur mannen en poppen van deze mannen zijn een deel split agaat deze mannen worden kans splitten genoemd je kunt enkel maar door proefparingen bepalen welke mannen hier split zijn en welke niet.

Ik heb een bruinkobalt pop barmsijs, wat kan ik nu het beste tegen deze pop zetten, om volgend jaar bruinkobalt vogels te kweken?


Je kunt een wildkleur man gebruiken, als je die tegen de bruin kobalt pop zet kweek je zowel kobalt als wildkleurmannen die split voor bruin zijn. De kobalt factor vererft dominant de bruin factor geslachtsgebonden. De naam kobalt is de verkeerde benaming voor deze kleurslag. De nieuwe benaming wordt donker factor voor de wildkleur en bruin donkerfactor voor de bruin kobalt. Als je een splitbruine donkerfactor man aan een gewone bruine pop paart kun je zowel donkerfactor bruine mannen als donkerfactorbruinen poppen kweken.
Mijn vader kweekt sinds kort met goudvinken. Nu zitten er bij 2 koppels 1 aparte kleur tussen (dus 2 totaal) De achtergrond van de kweekkoppels weet ik verder niet. Zouden jullie zo van de foto kunnen zeggen wat voor kleur dit gaat worden? Afgaande op de foto zo ik zeggen dat dit een bruinpastel is. Mocht u nog een betere foto hebben stuur die dan even op.


terug naar het hoofdmenu


Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000