Laat uw stem horen over de positieflijst voor huisdieren !


Op 3 juli heeft het Hoofdbestuur van de NBvV een extra overleg met de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving gehad. Aanleiding daartoe zijn ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die in de nabije toekomst een grote negatieve invloed op de vogelsport kunnen hebben. Geen reden voor paniek, maar wel reden om tot actie over te gaan. Het hoofdbestuur is samen met de commissie van mening dat de afwachtende houding binnen de vogelsport niet langer gewenst is en heeft besloten dat de NBvV het voortouw zal nemen waar het om initiatieven tot meepraten en belangenvertegenwoordiging gaat. Deze ontwikkelingen en het daarop te voeren beleid zullen dan ook geagendeerd worden voor de BR-vergadering van 7 september a.s., waarin de commissie ook toelichting zal geven.
Een activiteit die in de optiek van het Hoofdbestuur niet kan wachten tot september is actieve promotie van de petitie die het Platform Verantwoord Huisdierbezit onlangs gestart is tegen de positieflijst voor zoogdieren. Dit in de wetenschap dat het invoeren van zo’n lijst onlosmakelijk verbonden is met de door de politiek tevens gewenste ontwikkeling van een positieflijst voor vogels. Dat zou voor de liefhebberij een ramp zijn. Het hoofdbestuur en de commissie zijn dan ook van mening dat de NBvV het PVH als partner in de strijd daartegen nodig heeft en zal wellicht in de nabije toekomst de banden met het PVH verstevigen (overigens participeert onze commissie al geruime tijd in de activiteiten van het PVH). De politieke bespreking van de positieflijst voor zoogdieren zal direct na het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsvinden. Een oproep tot ondertekening van de petitie kan daarom niet wachten. 


Getekend namens de NBvV
Hans Van der Stroom


De SEC heeft in de afgelopen tijd de ontwikkeling m.b.t. de positieflijst nauwlettend in de gaten gehouden. Het is een proces dat op en neer gaat. Op een moment is er vurige (politieke) belangstelling voor dit onderwerp, op een ander moment laten politici zich terughoudend en genuanceerder uit. We mogen echter de lobby, die het houden van dieren als hobby volledig zou willen verbieden niet onderschatten. Wanneer er incidentele misstanden zijn worden deze sterk uitvergroot voor het voetlicht gebracht om daarmee hun zaak te bepleiten. Het zal duidelijk zijn dat de SEC het welzijn van dieren hoog in het vaandel heeft staan en uitwassen, sterk veroordelen. Op dit moment is er een goed registratiesysteem voor inheemse beschermde vogelsoorten. Het verbieden van het houden van aanzienlijke aantallen vogelsoorten, zoals deze lobby nastreeft zal tienduizenden serieuze kwekers en vogelliefhebbers ernstig duperen. Het houden van vogels zal weer teruggedrongen worden naar de illegaliteit, zoals die bestond voor de regulering. De NBvV heeft het initiatief genomen om in verzet te komen en onze stem te laten horen. De SEC juicht dit van harte toe. Ook als u zelf politiek actief bent, vragen wij u dit onderwerp in uw eigen gelederen aan te kaarten. De tijd dat we een afwachtende houding aan konden nemen en konden vertrouwen op het gezond verstand van de overheid en Brussel lijkt voorgoed voorbij. Het is in ons aller belang dat deze petitie massaal wordt ondersteund.


Het SEC bestuur

Dijksma’s Positieflijst willekeurig, onwetenschappelijk en onbegrijpelijk


Op 19 juni stuurde de staatssecretaris Dijksma haar Positieflijst voor zoogdieren naar de Tweede Kamer. Het komt erop neer dat, behalve de landbouwhuisdieren, de hond en de kat, nog 6 soorten zoogdieren mogen worden gehouden, dat 33 soorten onder strikte voorwaarden mogen en dat ruim 5400 soorten worden verboden. Honderden soorten die nu door liefhebbers worden gehouden, zijn straks verleden tijd.
Er ligt al een motie van de Tweede Kamer waarin aan de staatssecretaris wordt gevraagd om ook voor de andere diergroepen zo snel mogelijk met een Positieflijst te komen. Het is te verwachten dat eenzelfde kaalslag gaat plaatsvinden bij de vogels en de overige diergroepen.
Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) bundelt de krachten van de organisaties in de sector tegen deze onzinnige overheidsmaatregel. De maatregel draagt niets bij aan dierenwelzijn en schadelijk is voor de dierhouders en voor de belangen waar zij voor staan. Het PVH werkt momenteel aan de laatste acties om de politieke partijen tot inkeer te brengen en treft de voorbereidingen om bij de bestuursrechter dit voornemen (besluit) van de staatssecretaris te laten vernietigen.
Alle informatie over de Positieflijsten vindt u op onderstaande link:


http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wet-dieren/positieflijsten/


U vindt daar ook de Petitie tegen dit beleid. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die steunen en ondertekenen. Daarmee kunnen we de politiek overtuigen dat dit een slechte ontwikkeling is, waar de dieren geen baat bij hebben en waardoor vele honderdduizenden liefhebbers worden gedupeerd. Help mee, ook uw stem is belangrijk !!!
Laat uw hobby niet te gronde richten door politici die er geen enkel oog voor hebben hoe belangrijk het houden van dieren is voor mensen en voor het overleven van de gehouden diersoorten. Teken daarom deze petitie vandaag nog.

 

 Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000