Hieronder vindt u het overzicht van de publicaties van de SEC en andere auteurs. U ziet de brutto prijzen en de prijzen inclusief de verzendkosten. 

De Speciaaluitgave geeft informatie over specifieke bijzonderheden van de betreffende vogel. Behandeld worden voeding, huisvesting, nestgelegenheden, bijzondere soortgebonden eigenschappen, ziekten, vererving enz.

De boeken kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag onder vermelding van de gewenste titel(s) over te maken naar de Speciaalclub Europese Cultuurvogels

IBAN:                          NL89INGB0003158484

Nodig voor storting vanuit het buitenland

BIC:                             INGBNL2A

Alle rekeningen t.n.v. Speciaalclub Europese Cultuurvogels. Vergeet a.u.b. niet uw adres te vermelden.

Voor inlichtingen over de boeken en publicaties, mail naar: Leo Noort


Voeding en gezondheid van Europese vogels en verwante soorten in de praktijk

Samenstelling: Huub Vervest en John van der Jagt

Deze speciale uitgave van de SEC over voeding voor Europese en verwante vogels
beoogt vooral een praktische leidraad te zijn. De logica, de kennis van producten en zo
min mogelijk gebruik maken van de talloze potten en flessen met ‘hulpmiddeltjes’.

Aantal pagina's: 192 met prachtige kleurenfoto's Paperback 24x 17 cm.

PRIJS

In de stand of beurs 18.-
Verzenden NL 21,50
Verzenden EU 28,35


bestellen

De Groenling en zijn kleurmutaties

John van der Jagt

Nederlandstalig 2008


Besproken worden huisvestiging,verzorging,de kweek, maar ook de vererving en de diverse mutaties. Ook komen diverse ziektes aan bod.
Een aanrader voor de beginnende en ervaren groenlingkweker.

Aantal pagina's 64 Paperback 24 x 17

PRIJS

In de stand of beurs 12,50
Verzenden NL 15,25
Verzenden EU 18,25

 

bestellen

 Het Houden en kweken van Europese Insecten Etende vogels.


Samenstelling: John van der Jagt

Een splinternieuwe uitgave van de speciaalclub. Aan de totstandkoming werkten kwekers van naam mee. De onderwerpen zoals huisvesting voeding, voedseldieren en de kweek komen uitgebreid aan de orde. Een boek, dat zowel voor de ervaren als beginnende kweker heel veel informatie bevat.

Aantal pagina's: 79 met prachtige kleurenfotos's van de kweek. Paperback 24x 17 cm.

AANBIEDING

PRIJS

In de stand of beurs 10.-
Verzenden NL 12,75
Verzenden EU 19,75

 

 

bestellen

De putter en zijn kleurmutaties

John van der Jagt

Nederlandstalig 2011

Wij hebben getracht alle informatie te verzamelen die de putterkweek tot een succes kan maken, maar ook voor andere Europese zaadeters is veel van deze informatie relevant. Uitgebreid wordt ingegaan op de inrichting van kweekvolières, de voeding en het voorkomen van ziekten en plagen. Ook komen de vele kleurmutaties en de wijze van vererving uitgebreid aan het bod. De putter is niet altijd een gemakkelijke kweekvogel gebleken. Wij hopen dat dit boekje er toe zal bijdragen de kweek van de putter tot een succes te maken.

Aantal pagina's: 88 met prachtige kleurenfotos's van de kweek. Paperback 24x 17 cm. PRIJS

In de stand of beurs 15.-
Verzenden NL 17,75
Verzenden EU 20,75

 

bestellen

De Sijs en zijn kleurmutaties NIEUW

Paul Oude Elferink
Nederlandstalig, 2013
Deze uitgave behandelt de kweek, verzorging en huisvesting van de Europese sijs. Tevens komen alle nu bekende kleurmutanten voorbij en wordt hun vererving en de uitkomsten van de kweek besproken. Ook de standaardeisen komen aan bod. Een complete nieuwe uitgave over de sijs, waar veel liefhebbers hun voordeel mee zullen doen. Voorzien van prachtige kleurenfoto`s.
Aantal pagina’s: 128 Paperback 24 x 17 cm

PRIJS

In de stand of beurs 15.-
Verzenden NL 18,45
Verzenden EU 25,45

 

 

Bestellen

Het houden en kweken van de Goudvink, kruisbek en haakbek

John van der Jagt
Nederlandstalig, 2010
NIEUW

Ook dit jaar weer een nieuwe uitgave van de SEC. In het jubileumjaar is er en bijzondere uitgave, waarin alle aspecten van het kweken van Europese vogels uitgebreid de revue passeren. Gedetailleerde informatie vindt u over de GOUDVINK, KRUISBEK en HAAKBEK. Aan dit boek werkten kwekers van naam mee en het geheel is geïllustreerd met prachtige foto's.

Aantal pagina's 96 paperback

PRIJS

In de stand of beurs 15,-
Verzenden NL 17,75
Verzenden EU 20,75

 

Bestellen

Helaas niet leverbaar

Het houden en kweken van de Kneu, de Frater, de Europese kanarie en de Barmsijs

John van der Jagt en Ger van Rooij
Nederlandstalig, 2007

In dit boek worden vier vogelsoorten behandeld. De kneu, de frater, de Europese kanarie en de barmsijs in één nieuwe uitgave. Natuurlijk passeren de gangbare onderwerpen als houden en kweek de revue. Verder komen de vererving en niet onbelangrijk de standaardeisen uitvoerig aan bod, alsmede de ringmaten, de huisvesting en nog vele andere aspecten van het houden van deze vier soorten vogels. Voorzien van diverse kleurenfoto`s, o.a. ook van verschillende mutaties.

Aantal pagina’s: 96 Paperback 24 x 17 cm

In stand of beurs 15,-
Verzzenden NL 17,75
Verzenden EU 20,75

 

 

 

bestellen

DVD

Om alles in levende lijve te kunnen aanschouwen, is er een professionele DVD gemaakt. De DVD bestaat uit twee delen:
Het eerste deel “Van Appelvink tot Zanglijster” behandelt algemene aspecten van het houden en de kweek van een groot aantal soorten.
In het tweede deel Europese Vogels Kweken gaan we op bezoek bij drie succesvolle kwekers en krijgen precies te horen hoe zij ieder jaar weer een respectabel aantal vogels op stok krijgen

In de stand of beurs 15.-
Verzenden NL 17,75
Verzenden EU 19,50

 

bestellen

De DVD is op dit moment uitverkocht

Sijzen van de wereld

Alois van Mingeroet

Alle 19 soorten sijzen van het geslacht Carduelis, maar ook de ondersoorten worden uitvoerig besproken. Per soort informatie over verzorging, voeding, kweek, ziektes en ook een aantal mutaties passeren de revue. Het boek is voorzien van ruim 400 kleurenfoto`s, waarvan er een aantal unieke in de natuur van Amerika en Europa zijn gemaakt. Door de deskundige tekst en het grote aantal kwalitatief mooie foto`s, heeft Alois Van Mingeroet weer een fantastisch boek geproduceerd.

Het boek is in band uitgebracht met een harde kaft, 24 x 17 cm groot, het bevat 290 pagina’s en is uitgegeven door vogelboekhandel J & J. Voor

PRIJS

In de stand of beurs 37,50
Verzenden NL 41,-
Verzenden EU 47,85

 

 

Bestellen

Europese vogels kweken en tentoonstellen

Auteur Alois van Mingeroet

Een complete uitgave over het houden en kweken van Europese cultuurvogels. 28 soorten, vooral zaadeters, zoals de goudvink, putter, sijs, maar ook enkele insecteneters, zoals de merel en koperwiek worden uitvoerig besproken. Ook hun kleurmutaties komen aan bod. Rijkelijk voorzien van maar liefst 215 goede kleurenfoto`s.

uitgegeven door Vogelboekhandel J & J.

aantal pagina 344 paperback

 

PRIJS

In de stand of beurs 20.-
Verzenden NL 23,45
Verzenden EU 30,35


Bestellen

Europese cultuurvogels en hun mutaties

Auteur Alois Van Mingeroet
Verschenen is deze uitgebreide uitgave over het houden en kweken van de barmsijs, sijs, groenling, putter, goudvink en hun mutaties. Een prachtig boek een must voor zowel de beginnende als de ervaren kweker.

Het boek is in band uitgebracht met een harde kaft, 24 x 17 cm groot, het bevat 320 pagina’s en is uitgegeven door Vogelboekhandel J & J.

PRIJS

In de stand of beurs 35.-
Verzenden NL 38,95
Verzenden EU 45,35

 

Bestellen

Kruisingen kweken en tentoonstellen

A. van Mingeroet
Nederlandstalig, 2002
Een uitgebreide uitgave over het kweken en houden van vele soorten kruisingen. Niet alleen wildzang en kanaries komen aan bod, maar ook aan de bijvoorbeeld de prachtvinken wordt de nodige aandacht besteed. Rijk geïllusteerd met maar liefst 272 kleurenfoto's.

Aantal pagina’s: 400 Paperback 22 x 13 cm

PRIJS

In de stand of beurs 20.-
Verzenden NL 23,45
Verzenden EU 30,35

 

Bestellen

Onkruiden, zaden, insecten en bessen voor vogels

Alois Van Mingeroet
Nederlandstalig, 2008

Verschenen is de geheel herziene uitgave, van dit boek dat gaat over allerlei vormen van natuurlijke voeding voor uw vogels. Ruim honderd soorten planten en zaden worden besproken en afgebeeld op goede en grote kleurenfoto`s. Verder uitgebreide informatie over de eigen kweek van velerlei soorten insecten. Uit de tekst van het boek blijkt de brede ervaring van de schrijver in het verzamelen, gebruiken en kweken van natuurlijke voeding. Rijkelijk voorzien van kleurenfoto`s.

Aantal pagina’s: 265 Paperback 21 x 15 cm

PRIJS

In de stand of beurs 20.-
Verzenden NL 23,45
Verzenden EU 30,35

 


Bestellen

naam
straat en huisnummer
postcode
woonplaats
email (verplicht veld)

 

Indien u publicaties heeft besteld, verstuurt u het formulier door op vezenden te drukken. De boeken worden pas opgestuurd als het bedrag op onze rekening is bijgeschreven

 

 

 

 

 


Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000