Europese Cultuurvogels zijn voor de wet beschermde vogels. Het houden en kweken van deze vogels is aan wettelijke bepalingen onderhevig.  Legale vogels zijn alleen diue vogels die met een speciale vaste voetring zijn geringd. De ringmaten zijn in de Nederlandse Flora en Fauna wet vastgelegd. Het betrekken van ringen kan alleen geschieden bij een aantal door de wetgever aangewezen orrganisaties. Bij de SEC kunt u ook ringen bestellen. In de submenu's in de navigatiebalk vindt u alle informatie.Copyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000