Ringen bestellen bij de SEC 

U kunt bij de SEC ringen bestellen voor Europese Cultuurvogels. Deze mogelijkheid is er alleen voor LEDEN van de SEC. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich hier aanmelden, wanneer de contributie is bijgeschreven op het rekening nummer van de vereniging, krijgt u een lidnummer toegewezen. Hiermee kunt u inloggen op de bestelpagina.

Regels voor het bestellen van ringen

Het zal duidelijk zijn dat er ook een aantal randvoorwaarden zijn overeengekomen.

Voor SEC leden, die al bij een afdeling van de NBvV lid zijn verandert er niets. Zij behouden hun eigen kweeknummer en bestellen de ringen zoals ze gewend zijn bij de plaatselijke afdeling. SEC leden die bij een afdeling van de NBvV zijn aangesloten en alleen cultuurringen bestellen, kunnen deze eventueel ook bij de SEC bestellen. Als zij ook ringen bestellen voor niet beschermde vogels, is het beter dit bij de afdeling te doen omdat dan anders 2x adminstratiekosten betaald moet worden.

Voor leden van de SEC, die geen lid zijn van de NBvV via een afdeling, is het ook mogelijk om ringen te bestellen, maar uitsluitend ringen voor Europese Cultuurvogels. Deze ringen worden uitgegeven door de NBvV en hebben als kenmerk dat ze alle beginnen met de letters EC (Europese Cultuurvogel) Deze leden betalen een extra toeslag op de prijs, die voor NBvV leden geldt. Ook zal de SEC iets extra’s aan verzendkosten in rekening moeten brengen. De totale behandelingskosten zijn € 8.-. Verder wordt eenzelfde prijs per ring gehanteerd als men bij een afdeling zou betalen.


Aan het bestellen van EC ringen kan geen enkel verder recht worden ontleend. Deze SEC leden zijn geen lid van de NBvV, ontvangen dus niet het blad “Onze Vogels” en kunnen geen gebruik maken van andere faciliteiten van de bond. Wil men met een EC ring deelnemen aan een door de NBvV georganiseerde tentoonstelling, bv de bondsshow in Apeldoorn, dan dient men lid te zijn van de NBvV. Deze bepaling geldt overigens voor alle deelnemers aan de show, ook indien de vogels zijn geringd met ringen van een andere organisatie.

Ook willen wij onze leden wijzen op de voordelen van een NBvV lidmaatschap. Men ziet dat, ondanks de gestage vermindering van het aantal liefhebbers, de speciaalclubs meer en meer aan populariteit winnen. Binnen de specialisatie is er ook een groeiende belangstelling voor Europese vogels. Daarnaast zijn er bedreigingen van buitenaf. De discussie over dierenwelzijn, de positief en de negatieflijst zal in de komende jaren niet verstommen. We moeten niet uit het oog verliezen dat het heel belangrijk is, dat er in Nederland een grote sterke organisatie is die de belangen van de liefhebbers van vogels op meerdere platforms behartigt.

Alle bestellingen worden gecontroleerd  door de ringencommissaris. Buitenproportioneel grote bestellingen zullen met de aanvrager worden besproken. De SEC behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren op grond van aanwijzingen dat de bestelling in strijd is met de faunawet.

Ringenbestelling 2018


Ringen voor het kweekseizoen 2017 kunnen weer via de SEC worden besteld.

De volgende bestelronde’s zijn er:
Ronde 1 loopt van 1 april tot 15 mei, en worden na 1 oktober verzonden.
Ronde 2 loopt van 16 mei tot 20 september, en worden na 15 december verzonden.
Ronde 3 loopt van 21 september tot 20 januari, en worden na 1 april verzonden.
Ronde 4 loopt van 21 januari tot 20 maart, en worden na 15 mei verzonden.

Na 20 maart 2018 kan er alleen nog spoedbestelling’s plaats vinden, deze worden binnen twee weken geleverd, maar kosten per ring wel 1, 00 euro extra!

De ringen kosten:
Gekleurd:0, 31 cent per stuk.
Geanodiseerd (volledig binnen en buiten gekleurd):0, 46 cent per stuk.


De adminstratie/porto kosten zijn per bestelling voor leden van de SEC die ook lid zijn van de  NBVV  5,50 euro.
Leden die ringen willen bestelllen maar deze zijn alleen lid van de SEC betalen 8,00 euro per bestelling.

De minimaal aantal per ringmaat is 10 stuks en dan per 5 oplopend.

De kleur van de ringen zijn voor 2017 donkerblauw ral 5019

 De ringen bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling binnen is op de rekening van de Speiaalclub Europese Cultuurvogels NL89INGB0003158484 onder vermelding ringen, en u kweeknummer. (Er worden geen acceptgiro kaarten voor ringenbetalingen door ons verstuurd). Er zijn twee formulieren voor leden en voor niet leden van de NBvV.

LET OP U moet geen machtiging invullen, maar het verschuldigde bedrag overmaken naar de rekening van de SEC. Vergeet u ook niet het aantal koppels op te geven waarmee wordt gekweekt.

LEDEN VAN DE NBVV KUNNEN HIER HET BESTEL FORMULIER DOWNLOADEN

NIET LEDEN VAN DE NBVV KUNNEN HIER HET BESTEL FORMULIER DOWNLOADEN

 

Het ingevulde formulier moet worden uitgeprint en voorzien van handtekening

Dan opsturen naar:

adres:
J. Oude Nijeweme
Keizerskamp 13
8106 AN MARIENHEEM

Voor inlichtingen, (niet om een bestelformulier te sturen) kunt u mailen naar

josgoudvink@gmail.com

Tot nader bericht is het digitaal bestellen van ringen voor Europese vogels helaas niet mogelijkCopyright SEC © 2013. Ingeschreven bij de KvK nummer H405076960000