Het hoofdbestuur van de SEC is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SEC, het samenstellen van de commissies, de ledenadministratie, financiële zaken en overige randzaken. Op dit moment is het bestuur van de SEC niet compleet. We hebben diverse openstaande vacatures die nog vervuld moeten worden om de SEC als een volwaardige verenging te kunnen laten doordraaien. Een bestuursfunctie bij de SEC hoeft niet veel tijd te kosten, en u krijgt er veel voor terug. Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u is meelopen om te kijken of een bestuursfunctie iets voor u is? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Teun de Boer
0613211143
pomtiepom@hotmail.com

Penningmeester:
Davinia van der Lee – Jansen
daviniajansen6@gmail.com

2e Penningmeester:
Vacant

Commissaris Studiegroepen en Webmaster:
Rene Kleine
06-81479277
renekleine89@hotmail.com

Ledenadministratie:
Davinia van der Lee – Jansen
daviniajansen6@gmail.com

Lid van Bestuur:
Vacant

Materiaalbeheerder:
Vacant

Redactie:
Paul Oude Elferink
06-20019154
p.oudeelferink@planet.nl

De technische commissie van de SEC staat op dit moment op een laag pitje. De technische commissie hield zich in het verleden bezig met het actualiseren van de standaardeisen voor Europese cultuurvogels en dient daarbij als adviesorgaan voor de keurmeesters van de NBVV. Op dit moment heeft de technische commissie geen activiteiten. De bedoeling is om dit wel weer nieuw leven in te blazen. Bent u geïnteresseerd in de technische zaken omtrent de Europese vogelhobby en wilt u zich hier voor inzetten? Neem dan contact met ons op!

De aandachtsgebieden

Ringmaten

De commissie wetgeving van de COM heeft een concept ringenlijst opgesteld met daarin een aantal veranderingen, waardoor vogels met een correctere maat kunnen worden geringd. De TC heeft deze lijst bestudeerd en waar nodig aangepast. De aangepaste ringmaten zijn inmiddels met het ministerie overeengekomen.

Standaardeisen

Het actualiseren en uitbreiden van bestaande standaardeisen. Opstellen van soortbeschrijvingen voor de vruchten- en insectenetende vogels. De geheel herziene standaardeisen zijn in 2013 gepubliceerd en kunnen hieronder worden gedownload:

Meer informatie volgt.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de SEC is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SEC, het samenstellen van de commissies, de ledenadministratie, financiële zaken en overige randzaken. Op dit moment is het bestuur van de SEC niet compleet. We hebben diverse openstaande vacatures die nog vervuld moeten worden om de SEC als een volwaardige verenging te kunnen laten doordraaien. Een bestuursfunctie bij de SEC hoeft niet veel tijd te kosten, en u krijgt er veel voor terug. Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u is meelopen om te kijken of een bestuursfunctie iets voor u is? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Teun de Boer
0613211143
pomtiepom@hotmail.com

Penningmeester:
Davinia van der Lee – Jansen
daviniajansen6@gmail.com

2e Penningmeester:
Vacant

Commissaris Studiegroepen en Webmaster:
Rene Kleine
06-81479277
renekleine89@hotmail.com

Ledenadministratie:
Davinia van der Lee – Jansen
daviniajansen6@gmail.com

Lid van Bestuur:
Vacant

Materiaalbeheerder:
Vacant

Redactie:
Paul Oude Elferink
06-20019154
p.oudeelferink@planet.nl

Technische Commissie

De technische commissie van de SEC staat op dit moment op een laag pitje. De technische commissie hield zich in het verleden bezig met het actualiseren van de standaardeisen voor Europese cultuurvogels en dient daarbij als adviesorgaan voor de keurmeesters van de NBVV. Op dit moment heeft de technische commissie geen activiteiten. De bedoeling is om dit wel weer nieuw leven in te blazen. Bent u geïnteresseerd in de technische zaken omtrent de Europese vogelhobby en wilt u zich hier voor inzetten? Neem dan contact met ons op!

De aandachtsgebieden

Ringmaten

De commissie wetgeving van de COM heeft een concept ringenlijst opgesteld met daarin een aantal veranderingen, waardoor vogels met een correctere maat kunnen worden geringd. De TC heeft deze lijst bestudeerd en waar nodig aangepast. De aangepaste ringmaten zijn inmiddels met het ministerie overeengekomen.

Standaardeisen

Het actualiseren en uitbreiden van bestaande standaardeisen. Opstellen van soortbeschrijvingen voor de vruchten- en insectenetende vogels. De geheel herziene standaardeisen zijn in 2013 gepubliceerd en kunnen hieronder worden gedownload:

Showcommissie

Meer informatie volgt.