Tot en met het ringseizoen van 2018 was het mogelijk om als lid van de SEC ringen via de SEC te bestellen. Helaas is het vanaf heden niet meer toegestaan voor ons om via de NBVV ringen uit te geven. Indien u ringen nodig hebt voor uw vogels kunt u via een lokale afdeling van de NBVV ringen bestellen (als u lid bent). Bent u geen lid van de NBVV dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau van de NBVV om toch ringen te bestellen, deze zijn echter wel een stuk duurder dan wanneer u lid bent van de NBVV.  Voor meer informatie ga naar: http://www.nbvv.nl/ringen.asp

Een vogel vergeten te ringen, die wel geringd moet worden

In de praktijk komt het voor dat u te laat bent met een vogel te ringen, of dat de vogel de ring verliest. U bent dan formeel in overtreding. Het probleem is evenwel op te lossen. U moet dan een bezitsontheffing aanvragen. De kosten bedragen 15 euro. Op de website van LNV kunt u de benodigde formulieren downloaden.

Soms voert de dienst een controle uit. U kunt bv geen ontheffing aanvragen voor een vogelsoort, waarvoor u geen officiële ringen heeft besteld. Ook kan men een kopie vragen van uw kweekboek. In de praktijk komt dit weinig voor, zeker als u nog niet eerder voor een ontheffing aan de bel getrokken hebt.

De benodigde formulieren vindt u hier:
Formulier hier downloaden:
Download onteffingsaanvraag

Uw dient ook een registratie formulier mee te zenden
Registratieformulier:
Download PDF registratieformulier

Vul alles zo nauwkeurig mogelijk in en voeg een kopie van uw paspoort toe.

De drie documenten dient u op te sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team Natuur
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Na 8 weken krijgt u bericht of de ontheffing is verleend. De ontheffing geldt voor 5 jaar en kan niet overgedragen worden. Mocht u de vogels van de hand doen, dan moet de nieuwe eigenaar opnieuw een ontheffing aanvragen.